---< Sponsor Bağlantı >---

Yahya Kemal Beyatlı Kimdir, Hayatı Ve Eserleri Nelerdir?


---- Sponsorlu Bağlantılar ---


Yahya Kemal Beyatlı Kimdir, Hayatı Ve Eserleri Nelerdir, Yahya Kemal Beyatlı’ nın Kısa Biyoğrafisi Nasıldır?

------- Sponsorlu Reklamlar -----

Edebiyatcılarımızın Biyoğrafilerini tanıtmaya devam ediyoruz.  kimdir,Yahya Kemal Beyatlı Hayatı eserleri ve kitapları hakkında bilgiler vermeye ve Ünlü yazarımızın Hayat Hikayelerini Anlattığımız Biyografi paylaşımlarında sunmak istiyoruz

 Yahya Kemal Beyatlı; şair ve yazardır (Üsküp 1884-İstanbul 1958).

------- Sponsorlu Reklamlar -----

Aralık 1884′te Üsküp’te doğdu. 1 Kasım 1958′de İstanbul’da hayatını kaybetti. Asıl ismi Ahmed Agâh. Üsküp Belediye Başkanı Nişli İbrahim Naci Bey’in erkek çocuğu. Annesi Nakiye Hanım ise şair Lefkoşalı Galib’in yeğeni. Küçüklük seneleri Üsküp’teki şiirlerine de yansıyan Rakofça çiftliğinde geçti. İlköğrenimini özel Mekteb-i Edep’te bitirdi. 1892′de Üsküp İdadisi’ne girdi. Bir yandan da İshak Bey Camii Medresesi’nde Arapça ve Farsça dersleri aldı. 1897′de ailesi Selanik’e taşındı. Annesinin can vermesi, babasının tekrar izdivaç etmesi yüzünden aile içinde çıkan meseleler sebebiyle Üsküp’e döndü. Tekrar Selanik’e gönderildi. 1902′de İstanbul’a geldi. Vefa İdadisi’ne (lise) devam etti. Jön Türk olma hevesiyle 1903′te Paris’e kaçtı. Bir sene kadar Meaux okuluna devam edip Fransızca bilgisini geliştirdi. 1904′te siyasal bigiler girdi. Jön Türkler’le ilişki kurdu. Ahmet Rıza, Abdullah Cevdet, Samipaşazade Sezai, Prens Şahabettin gibi dönemin tanınmış kişilerini tanıdı. Şefik Hüsnü ve Abdülhak Şinasi Hisar la arkadaşlık kurdu. 1912′de İstanbul’a döndü.

1913′te Darüşşafaka’da edebiyat ve tarih öğretmenliği yaptı. Medresetü’l-Vaizin’de muasırlık tarihi dersi verdi. Ateşkesten sonra Âti, İleri, Tevhid-i Keder, Hakimiyet-i Milliye mecmualarında yazılar yazdı. Arkadaşlarıyla “Dergâh” mecmuasını kurdu. Yazılarıyla Ulusal Mücadele’yi destekledi. 1922′de sulh anlaşması için Lozan’a giden heyette danışman olarak bulundu. 1923′te Urfa milletvekili oldu. Cumhuriyet’in kurulmasından sonra Varşova ve Madrid’de ortaelçisi olarak görevlendirildi. Daha sonra sırasıyla Yozgat, Tekirdağ, 1943-1946′da da İstanbul milletvekili oldu. Halkevleri Sanat Danışmanlığı yaptı. 1949′da Pakistan Büyükelçisi iken emekli oldu. Hayatının son senelerini İstanbul’da Park Otel’de geçirdi. Tutulduğu müzmin barsak kanamasının rehabilitasyonu için 1957′de Paris’e gitti. Bir yıl sonra Cerrahpaşa Hastanesi’nde aynı hastalık nedeniyle can verdi.  Selanik yıllarında “Esrar” takma isimiyle şiir yazmaya başladı. İstanbul’da TevfikFikret ve Cenap Şahabettinin şiirleriyle tanıştı. İrtika ve Bilgi mecmualarında “Agâh Kemal” takma isimiyle Servet-i Fünun‘u destekleyen şiirler yazdı. Paris’te Fransız sembolcülerinin şiirlerine yakınlık duydu. Fransız şiiriyle kurduğu yakınlık, Türk şiirine faklı bir açıyla bakmasını sağladı. Türk şiiri ve Türkçe söz sanatlarını inceledi. “Mısra şerefimdir” sözüyle şiirde dizenin bir iç uyumla, musiki tümcesi halinde kusursuzlaştırılması gerektiğini anlatır. Şiirleriyle olduğu kadar şiirle alakalı görüşleriyle de büyük aksiseda uyandırdı. Ona göre divan şiiri “yığma” bir şiirdi. parçacılık ve belirsizlik üzerine heyetiydi. Tanzimat şairleri bu şiiri birleştirme gayretlerinde yetersiz kalmıştı. Servet-i Fünun‘cular yapay ve yapma bir dille kanaat ederek öze inememişlerdi. Oysa sanatçı kendi ulusunun dilini bulmalıydı. Batı’dan edindiği yüksek beğeniyle, Batı şiirine öykünmeyen yerli bir şiire yöneldi. Biçime ağırlık tanıdı. Esinlenmenin yerine dil işçiliğini getirdi. Arka tasarınında bir tarih bulunan şiirlerinde imgeye de yer vermedi. Dize çalışmasındaki titizliği “az ve güç yazıyor” izlenimi uyandırdı. Yaşadığı müddette hiç kitap yayınlamaması da bu izlenimi pekiştirdi. Karşıtları tarafından “yapıtsız şair” olarak adlandırıldı. Hemen her kesimden tenkitler aldı. 1918′de Yeni Mecmua’da yayınlanan ürünleriyle büyük alaka uyandırdı. Daha sonra Edebi Mecmua, Şair, Büyük Mecmua, Şair Nedim, Yarın, İnci, Dergah gibi mecmualardaki şiirleriyle kendini yol gösterici olarak kabul ettirdi. Ölümünden sonra yayınlanan yapıtları iki bölüm halinde değerlendirilir. “Kendi Gök Kubbemiz” ve “Daha önceki Şiirin Rüzgarıyla.” Bu iki yapıt Yahya Kemal’in baş eserlerini bir araya getirir. “Daha önceki Şiirin Rüzgarıyla”daki şiirlerden “Açık Deniz”, “Itrî”, Erenköyü’nde Bahar”, “Nazar”, “Ses”, “Çin Kâsesi”, “Deniz Türküsü” şairin çok özel ürünleridir. Daha çok Nedîm’den yola çıktığı bu şiirlerde, günlük hayatın parıltısını elden çıkardığı, dekadan bir teşebbüsün aşırı incelikleri ve dil yabancılaşmasıyla bir tür resim sanatına yöneldiği görülür. “Kendi Gök Kubbemiz”deki şiirlerde ise temelde bir “aşk” ve “İstanbul” şairi olarak görünür. “Vuslat” şiiriyle erotik temaları örselemeden şiire getirir. Bir yandan da tarih tutusuyla dinci ve milliyetçi bir görünüm kazanmaya başlar. “Süleymaniye’de Bayram Sabahı”, “Ziyaret”, “Atik Valide’den İnen Sokakta” gibi şiirleri bu vaziyetin örnekleridir. Düzyazıları “Peyam” gazetesinde yayınlanan yazılarıyla, “Çamlar Altında Sohbetler”den oluşur. Bu yazılardan bazıları “Süleyman Sadi” veyahut “S.S” imzasını taşır. Ayrı olarak Büyük Mecmua ve Dergah’ta sohbetler yaptı, tenkitler yazdı, bunları Hakimiyet-i Milliye gazetesinde sürdürdü. Bitmemiş şiirlerinin bir bölümü 1976′da “Bitmemiş Şiirler” isimiyle yayınlandı.

Yahya Kemal Beyatlı  hazır yanıt, son derece nükteli konuşur bir insandı. Bulunduğu her meclisi, bu özellikleriyle doldururdu. Şiirlerinde, aşkı olduğu kadar, tabiatı da, tarihi olduğu kadar felsefeyi de en derin telleriyle ifade eden şair, geçirdiği müteaddit aşk serüvenlerine karşın izdivaç etmemişti. 1 kasım 1958′de can verdi., Rumelihisarı Kabirliğinde gömülüdür.

ŞİİR:
Kendi Gök Kubbemiz (1961)
Eski Şiirin Rüzgârıyla (1962)
Rubailer ve Hayyam Rubailerini Türkçe Söyleyiş (1963)
Bitmemiş Şiirler (1976)

DÜZYAZI:
Aziz İstanbul (1964)
Eğil Dağlar (1966)
Siyasi Hikayeler (1968)
Siyasi ve Edebi Portreler (1968)
Edebiyata Dair (1971)
Çocukluğum Gençliğim Siyasi ve Edebi Hatıralarım (1973)
Tarih Musahabeleri (1975)
Mektuplar-Makaleler (1977

 

 

 


- Yahya Kemal Beyatlı Kimdir, Hayatı Ve Eserleri Nelerdir? admin tarafından 22 Ocak 2014 tarihinde , Biyografi kategorisine eklenmiştir.
Etiketler:, , ,
Yahya Kemal Beyatlı Kimdir, Hayatı Ve Eserleri Nelerdir? isimli bu konuyu ;> Google'de Ara - BlogSearch'te Ara - Buzzzy'de Ara - Twitter'da Ara - Bing'te Ara

Sende Yorum Yaz