---< Sponsor Bağlantı >---

Türk Dilinin Tarihsel Gelişimi Nasıldır?


---- Sponsorlu Bağlantılar ---


  Türk Dilinin Tarihsel  Gelişimi Nasıldır, Türk Dilinin Gelişim Süreci Nedir?

------- Sponsorlu Reklamlar -----

Ural-Altay dil ailesinden gelen  Türk dili, bu ailenin Altay kolundandır. Ural-Altay dilinden gelen güzel Türkçemizin ve Türk Dilinin Tarihsel  Gelişimi  ve Türk Dilinin Gelişim Süreci  nasıldır işte cevapları

Türk dillerinin yazılı metne dayalı tarihleri 7.-9. asır Orhon Türkçesine kadar uzansa dahi, Türkiye Türkçesi için, Anadolu’ya göç eden Oğuzların 11. asırdan sonra kendi lehçeleri üzerine kurdukları yazı dilini başlangıç saymak gerekir.

------- Sponsorlu Reklamlar -----

Türkçe  Altay dilleri ile beraber, tanınmış kişi harf zenginliği, tanınmış kişi uyumu, sözcüklerde dişilik-erillik ayırımının bulunmayışı, eylem tabanının emredim vaziyetinde ve isim tabanının tekil vaziyette oluşu, dilbilgisi anlatımlarının soneklerle sağlanması gibi ayırtkan özelliklere sahiptir.

15. asra kadar Daha önceki Anadolu Türkçesi olarak adlandırdığımız bu dönemin en tanınmış kişi temsilcisi Yunus Emre’dir.Türk Dilinin Tarihsel  Gelişimi Nasıldır

Anadolu Selçuklularının önce Arapçayı, sonra da Farsçayı resmi dil olarak kabul etmeleri hasebiyle Türkçe Anadolu alanında 13. asra kadar gelişememiştir. 13. ve 15, asırlar arasında da gittikçe artan sayıda Arapça, Farsça sözcük içeren bir dil ortaya çıkmıştır. Ancak yeniden de sade sayılabilecek bir Türkçenin egemen olduğu bu dönemden sonra Osmanlıca isimi verilen, yoğun Arapça, Farsça tesiri görülen bir dönem başlamıştır.

16. asırdan 20. asra kadar süren Osmanlıca dönemi kendi içinde Başlangıç Dönemi, Klasik Dönem ve Yenileşme Dönemi olarak üç bölümde incelenir. Bu dönemde yalnız Arapça, Farsça sözcükler değil gramer kaideleri da Türkçeye girmiş, yalnız aydın kesimin okuyup yazabildiği bir saray dili ortaya çıkmıştır.

Dilde özleşme gayretleri 19. asrın ikinci yansında Tanzimat dönemi ile başlamıştır. Aydınların Türkçe sözcük kullanma, Arap abecesinde yenilikler yapma (sözgelimi tüm ünlüleri yazıda gösterme, normalde bitişik yazılan Arapça harfleri ayrı yazma gibi) gayretleriyle geçen bir hazırlık döneminden sonra Cumhuriyetle beraber modern Türkçenin temelleri atılmıştır.

Atatürk’ün özel alaka ve gayretleriyle Latin abecesine geçilmiş, tarama, derleme ve türetme yoluyla dildeki Türkçe sözcük oranı kısa müddette büyük oranlara erişmiştir.

Latin alfabesi şu anda dünyada en yaygın kullanılan alfabedir. Latin alfabesi yada  Roma alfabesi denildiği zaman  Latin kültürünün temelini oluşturur.  Türkiye Cumhuriyeti Latin Alfabesini  esas alınmış fakat bazı değişklikler yapılmıştır.


- Türk Dilinin Tarihsel Gelişimi Nasıldır? admin tarafından 25 Şubat 2014 tarihinde , Genel kategorisine eklenmiştir.
Etiketler:, , ,
Türk Dilinin Tarihsel Gelişimi Nasıldır? isimli bu konuyu ;> Google'de Ara - BlogSearch'te Ara - Buzzzy'de Ara - Twitter'da Ara - Bing'te Ara

Sende Yorum Yaz