---< Sponsor Bağlantı >---

Tefekkür Nedir, Dinimizdeki Yeri Ve Önemi Nasıldır?


---- Sponsorlu Bağlantılar ---


Tefekkür Nedir, Tefekkür Ne Demektir, Tefekkür’ ün Dinimizdeki Yeri Ve Önemi Nasıldır?

Kelime anlamı olarak Tefekkür düşünme, düşünüş anlamına gelmektedir. Zihnimiz de  bir konuyla ilgili bilgileri düşünüp karşılaştırarak  ve aralarındaki bağlantıları inceleyerek bir yargıya ya da karara varma ya Tefekkür denilmektedir.

------- Sponsorlu Reklamlar -----

Tefekkür’ ün, dinimizde yeri önemi çok büyüktür ve önemli bir ibadettir. Tefekkürle, kişi günahlarını, mahlukları ve kendini düşünmek  Allahü teâlânın yarattığı şeylerden ibret almaktır.

tefekkur-nedir

Tefekkür nedir?

Tefekkür’ ün  Arapça  ‘fkr’ mastarından türemiş olan bir sözcük ve kelimedir. Derin düşünme, işin şuuruna varma, zihni yorma manalarına sahiptir.Karşıtı ise, fikirsizlik ve düşüncesizlik demektir. Mısır’ın tanınmış kişi alimlerinden Ragıb el-İsfehanî’ye göre; bilinenden ilme varma kuvvetine fikr, bu kuvvetin faaliyetine de tefekkür isimi verilir. Tefekkür, İslam dininde son derece ehemmiyetli bir imandır. Tefekkür, günahlarını, yaratıkları ve kendini düşünmek Allahü teâlânın yarattığı şeylerden ibret almaktır. İslam düşüncesi sisteminde tefekkür, zihni bir süreç olarak insanın nasıl bildiğini temellendirmeye yönelik olarak düşünülüyor. Tasavvufta ise iki türlü tefekkürden söz edilmektedir.

------- Sponsorlu Reklamlar -----

Biri iman ve tasdikten doğmuş olan istidlal sahiplerinin tefekkürü, ötekisi ise Hakk’ı Hakk vasıtası ile gören ashab-ı şuhuda mahsus olan tefekkür. Ebu İsmail Abdullah Muhammed Ensarî, “Bil ki tefekkür, istenileni algı etmek için basirete dokunulmasıdır.” demiştir. Dolayısıyla tefekkür en değerli kulluk görev ve Cenab-ı Hakk’a kulu yaklaştırıcı bir araç olarak kabul edilir. Bir hayli insanın tefekkür denildiği vakit aklına, “Bir saat tefekkür bir yıl tevekkeli ibadetten hayırlıdır.” hadis-i şerifi gelir. ‘Ne kârlı bir ibadet’ düşüncesi ile, sadece semana bakıp, yıldızları, denizi, ağaçları izleyerek tefekkür etmeye koyulur. Ancak vaziyet bilinen şeklinden çok daha farklılık arzetmektedir Kâinat, muazzam anlamların dile getirildiği muhteşem bir kitap; insan ise, bu kitabın en anlayışlı bir muhatabıdır. Bir arının çiçekten çiçeğe konup bal yapması gibi, insan bile kâinat kitabının sayfalarında yolculuk ederek, tefekkür balı yapabilir. Tefekkür, varlıklara Allah hesabına bakmaktır. Kuşkusuz, pencereye bakmakla pencereden bakmak arasında büyük farklılıklar vardır. Pencereye bakanlar yalnızca kirleri görür, pencereden bakanlar ise, dünyadaki bütün güzellikleri görür. Tefekkür, mevcudat pencerelerinden Allah’ın isim (Esmaül Hüsna) ve sıfatlarına nazar etmektir. Nasıl bir bayrak, bir bez olmanın ötesinde devletin bağımsızlığını dile getiriyor ve dalgalandığı yerlerin, o devlete ait olduğunu gösteriyorsa,her bir varlık da, Allah’ın varlığını dile getirmektedir.

Tefekkür, dört şekilde gerçekleştirilir:

1- Allahü teâlânın yarattıklarındaki güzellik ve yararları düşünmek, ona inanıp onu sevmeye kapı aralar.

2- Onun vaat ettiği sevapları düşünmek, ibadet yapmaya kapı aralar.

3- Onun bildirdiği azapları düşünmek, ondan korkmaya, kötülük etmemeye, günahtan kaçmayı sağlar.

4- Onun nimetlerine, bütün ihsanlarına karşılık, nefsine uyarak günah işlediğini, gaflet içinde yaşadığını düşünmek, Allah’tan utanmaya kapı aralar.

Allahü teâlâ, yerlerde ve göklerde bulunan yaratıkalrı düşünerek ibret alanları sever. Âl-i İmran Suresi’nde şöyle emredilmektedir: “Kuşkusuz, göklerin ve yerin yaratılışında, gece gündüzün peş peşe gelişinde, akıl sahipleri için ayetler (kanıtlar, ibretler) vardır. Onlar, ayakta iken, otururken ve yanlarına uzandıklarında Allah’ı anarlar ve göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler. ‘Ya Rabbena, Sen bunları boşuna yaratmadın, Seni tenzih ederiz. Bizi cehennem azabından savun.” Yeniden Mülk Suresi’nde bu konuyla alakalı şöyle emredilmektedir: “Hilkatte saçma yoktur. Her şey yerli yerinde yaratılmıştır. Bütün ilimler, yaratılıştaki mükemmelliğin şahididirler. “Çevir gözünü, bir çatlak (kusur) görebilir misin? Sonra, bir daha, bir daha çevir. Nihayetinde göz, yorgun argın sana geri dönecektir.”

 

Bir çok alim Tefekkür’ ü çeşitli şekillerde tanımlamaktadırlar. ama hepsinin ortak bir noktası vardır, düşünme ve Allah’ın yarattığı  her şeyde bir güzellik bulma ve ders alma noktasında birleşmektedir.

 


- Tefekkür Nedir, Dinimizdeki Yeri Ve Önemi Nasıldır? admin tarafından 9 Ocak 2015 tarihinde , Ders Notlarım,Din Kültürü Ve Ahlak Dersi kategorisine eklenmiştir.
Etiketler:, , , ,
Tefekkür Nedir, Dinimizdeki Yeri Ve Önemi Nasıldır? isimli bu konuyu ;> Google'de Ara - BlogSearch'te Ara - Buzzzy'de Ara - Twitter'da Ara - Bing'te Ara

Sende Yorum Yaz