Sınavın İyi Geçmesi Ve Başarılı Olmak İçin Okunacak Dua(Sınav Duası)

5.285
--- Sponsor Reklamlar ---

Hayatımız bir sınavdır. Çocuklarımız ilk öğretimden başlayıp her dönem farklı farklı sınavlara girmekteler.Her şey için sınava yapılmaktadır. Bunların başında, Üniversite, K.P.S.S, çocuklar S.B.S sınavı gibi. Bu gibi sınavlarda okunacak dua ise.

Nekadar çok çalışıp zihnimizi sınava hazırlarsak, manevi yönden de kendimiz sınava hazırlamamız lazım. Sınavda başarılı olmak ve sınavın iyi geçmesi için okunacak dua.

 

“Ya men leccemel mütekebbirine bi licami azametihi selliim Sellim ya Hafız”
Sınava girmeden Sınav  sabahı  70 defa Salat-ı Nariye okunur.

“Allâahümme salli alâa seyyidinâa Muhammedin ve alâa âali seyyidinâa Muhammedin salâaten tünciinâa bihâa min cemî’il-ehvâali ve’l âafâat. [Arapça metinde “ehvâl” kelimesi, “ahvâl” olarak dizilmiş; doğrusu burada yazıldığı gibi “ehvâl”dir. Düzeltir özür dileriz.] Ve takdıy lenâa bihâa cemî’alhaacâat ve tütahhirunâa bihâa min cemî’is-seyyi’âat ve terfeunâa bihâa indeke a’led-derecâat ve tübelligunâa bihâa aksa’l gaayâati min cemî’il-hayrâti fi’l-hayâati ve ba’del-memâat. Inneke alâa külli sey’in kadiyr.”
Mânâsı:
“Allâh’ım, Efendimiz Muhammed’e ve ehl-i beytine bizi bütün korku ve âfetlerden kurtaracağın, bütün ihtiyaçlarımızı göndereceğin, bütün günahlarımızdan temizleyeceğin, nezdindeki derecelerin en yücesine yükselteceğin, hayatta ve ölümden sonra bütün hayırların nihâyetine ulaştıracağın şekilde râhmet eyle. Muhakkak sen her şeye kaadirsin.”
Sınava girmeden önce de 7 defa okuyup dua eden kimse meleklerin ve ruhanilerin desteğini alır,onların ilhamıyla doğruyu bulur.

“Rabbi-şrahli sadriy ve yessirlî emrî, vahlul ukdeten min lisanî yefkahü kavlî” ayeti kerimesini 11 defa  imtihana kimse sorulara çok kolay cevap verir.

Bu konuyla ilgili yorumunuzu yazın