---< Sponsor Bağlantı >---

Pisagor Kimdir, Hayatı Ve Biyoğrafisi Nasıldır, Pisagor Teoremi Nedir?


---- Sponsorlu Bağlantılar ---


Pisagor Kimdir, Hayatı Ve Biyoğrafisi Nasıldır, Pisagor Hakkında Genel Bilgiler Nelerdir, Pisagor Teoremi Nedir?

Matemetiğin babası orak bilinen  Pisagor Kimdir, Matematiği katkıları nelerdir, Pisagor neyi bulmuştur, Ünlü Matemetikçi  Pisagor’ un bilinen ve bilinmeyen yönleri nelerdir, tüm bunları merak ediyorsanız Cevabını Pisagor Kimdir Başlıklı yazımızda Bulabilirsiniz.

------- Sponsorlu Reklamlar -----

Matematiğin babası ve Yunan felsefeci Pisagor  M.Ö. 596– M.Ö. 500 yaşadığı sanılmaktadır. Doğum yeri olan Samos (Sisam) Adası’ndan M.Ö. 529’da Güney İtalya’ya, Cronotono’ya göç etti. Güney İtalya  bu devirde birpisagor kimdir Yunan sömürgesiydi ve buraya yerleşenlerce Magna Graecia (Büyük Yunanistan) isimiyle hatıralıyordu. Protona da bu yörenin zengin liman şehirlerinden biriydi. Pisagor işte burada biraz şahsi çekiciliği, biraz kendisinde var olduğunu öne sürdüğü kahinlik gücü ve biraz da  çevreninde oluşturmayı muvaffak olduğu gizemci havayla şehrin zengin ve asil delikanlılardan 300 kadarını bir çatı altında toplandı ve bir saklı örgüt,okul veyahut mezhep kurdu. Pisagor, talebelerini iki bölüme ayırıyordu: Dinleyiciler ve Matematikçiler. Örgüte dinleyicilikle başlanıyor ve belirli bir tecrübe müddetinden sonra başarılı olunursa matematikçiliğe geçiliyordu.

Pisagor, sabah yıldızı ile akşam yıldızının aynı yıldız olduğunu anlayan ilk yunanlıdır. Kendisinden sonra bu yıldız uzun müddet Afrodit ile anıldı. Bugün bunun Venüs Seyyaresi olduğunu biliyoruz. Pisagor, gerek dayandığı talebe kitlesi gerekse öğretisinin içerdiği temel öğeler itibariyle soylulara yatkın bir felsefeciydi. Pisagor’un ölümünden 10 sene kadar önce, Güney İtalya’da demokratların egemenlik kurmasıyla Pisagorculuk yaygın bir şekilde kovuşturmaya uğradı. Pisagor’un kendisi de Crotona’dan sürüldü. Pisagorculuk da felsefecinin ölümünden sonra sadece asır kadar daha yaşadı ve tarih sahnesinden silindi gitti. Ancak Pisagor’un öğretisi ve fikirleri çağımıza kadar felsefe dünyasını etkiledi: Bir söylentiye göre “felsefeci” sözcüğünü üreten de O’dur…

------- Sponsorlu Reklamlar -----

Pisagor, Dünya’nın Güneş çevreninde döndüğünü ileri sürdüğü vakit oldukça sert reaksiyonla karşılaşmıştır. Bilimler hakkındaki görüşlerinin ne kadarının ona ait olduğu bilinmemektedir.  Pisagor öğretisini sunduğu felsefe okulunun kurucusudur. Bu okul bu arada dini bir topluluk ve o vaktin siyasetine oldukça egemendir. Pisagor’un matematik, fizik, felsefe, astronomi ve müzikte getirmek istediği yenilikleri, buluşları hazmedemeyen bazı politikacı ve gruplar, halkı Pisagor’a karşı ayaklandırarak, okulunu ateşe vermişler, Pisagor ve talebeleri bu alevler arasında can vermişlerdir.  Pisagorculuk ekolu ne demektir? Pisagorculara göre evrenin bir başlangıcı vardır. Evren, ateşten bir merkezin, bir ocağın etrafında oluşmuştur. Böylelikle, pisagorcuların gözünde dünya, evrenin merkezi olmak gibi bir ayrılıcığa sahip değildir. Seyyareler düzenli bir şekilde hareket ederler. Onların merkezdeki ateşten uzaklıkları müzik ıskalasının basamaklarına tekabül eder: “Kürelerin armonisi” buradan kaynaklanır. Sayı, çiftle tekin, sınırsızla hudutlunun karşıtlığını gerektirdiğinden aynı karşıtlıklar nesnelerde de bulunur. Armoninin rolü, bu karşıtlıklar arasında uyum kurmaktır. İnsanın kendisi, ruh, erdemler (sözgelişi; adalet) ve müesseseler (sözgelişi; evlilik)hep sayının varoluş tarzlarıdır. Böylelikle pisagorculuk, bir yandan doğanın matematikselleştirilmesini hazırlar ve batı akılcılığının oluşmasına katkıda bulunurken, diğer taraftan sayı gizemciliğiyle büyü ve gizlibilim öğretilerine bağlanır. Pisagorcular görülen matematikçilik ve akılcı bilginlikle, kaidelere ve ritlere büyük bir saygı gözteren akusmatikosluk arasındaki karşıtlık, pisagorculuğun bu iki karşıt yanından kaynaklanır. Pisagor teoremi nedir?

Pisagorculuk; evrende herşeyin bir sayıya bağlı olduğunu iddia eder. % rengin, 6 soğunun, 7 sıhhatin, 8 aşkın nedenidir. Pisagor’un öğretisinde; düzgün geometrik şekiller de ehemmiyet taşır. Örneğin Pisagor yeryüzünün düzgün altıyüzlüden, ateşin piramitten, havanın düzgün sekizyüzlüden, suyun yirmiyüzlüden yaratıldığına inanır.Pisargorcuların sayılara ve şekillere verdikleri gizemci manalar bu kişilerin sayıları ve geometrik şekilleri yakından incelemesine de kapı araladı tabii olarak. Bunlar arasında en önemlileri Pisagor Teoremi ile İrrasyonel Sayının bulunmasıdır.Pisagor, müzikle de uğraştı. Telin kısaltılmasıyla çıkardığı sesin inceldiğini keşfetti. İki telden birinin uzunluğu diğerinin iki katı ise, kısa telin çıkardığı ses, uzun telin çıkardığı sesin bir oktav üstündeydi. Şayet tellerin uzunluklarının oranı 3’ün 2’ye oranı gibiyse, iki telin çıkardığı sesler beşli araklı idi. Bu nedenle örneğin bağlamada parmağımızı tellerden birinin ortasına bastığımız zaman, telpisagor kimdiri titretirirsek çıkacak olan ses, tel boş titreşirken çıkacak sesin bir oktav üstünde olacaktır. Benzer şekilde şayet parmağımız teli uzunluk 2/3 oraınında bölen noktadaysa, telin boş vaziyetine  oranla bir beşli aralık yukarda ses çıkacaktır. Sayılarla müzik arasında bu ilişkiyi keşfeden Pisagor, hayli keyiflenmiş  olsa gerekir.Pisagor’a mal edilen ve şu ifadeyi kapsayan teorem: Bir dik üçgende hipotenüsün karesi, dik kenarların kareleri toplamına eşittir.

Pisagor’un ismini 2.600 senedir yaşatan, onu tanınmış kişi eden ünlü teoremi şudur: Bir dik üçgende, dik kenarlar üzerine kurulan karelerin alanlarının toplamı, hipotenüs üzerine kurulan karenin alanına eşittir. Pisagor teoremi, rasyonel sayılarla ölçülemeyen uzunluğun da var olduğunu gösterir.

Pisagor’dan önce, geometride, şekiller arasındaki bağlılıklar gösterilmeksizin ele geçirilenler, görenek ve deneyime dayanan bazı kaidelerdi. Önceden gelen bir yetkili ne demişse o sürüp gidiyordu. Pisagor’un matematiğe kanıt fikrini sokması bu yüzden çok ehemmiyetlidir.


- Pisagor Kimdir, Hayatı Ve Biyoğrafisi Nasıldır, Pisagor Teoremi Nedir? admin tarafından 1 Şubat 2014 tarihinde , Biyografi kategorisine eklenmiştir.
Etiketler:, , ,
Pisagor Kimdir, Hayatı Ve Biyoğrafisi Nasıldır, Pisagor Teoremi Nedir? isimli bu konuyu ;> Google'de Ara - BlogSearch'te Ara - Buzzzy'de Ara - Twitter'da Ara - Bing'te Ara

Sende Yorum Yaz