---< Sponsor Bağlantı >---

Para Nedir, Paranın Tanımı Ve Fonksiyonları Nelerdir?


---- Sponsorlu Bağlantılar ---


Para Nedir, Parayı Kim Bulmuştur, Paranın Tanımı Ve Fonksiyonları Nelerdir?

------- Sponsorlu Reklamlar -----

İnsanlık tarihi kadar paranın tarihi kadar  eskilere dayanmaktadır. İlk önceleri Trampa şeklinde mal değişimi yapan insanlar altının bulunmasıyla birlikte altını değişim aracı olarak kullanmışlardır, zaman içerisinde de parayı bulup kullanmaya başlamışlardır. Para Nedir, Paranın Tanımı Ve Fonksiyonları Nelerdir İşte Cevapları

Para; karşılığında mal ve hizmet almaya ve vermeye; bunların ekonomik  değerlerini değiş tokuş etmeye yarayan üzerinde rakamsal değerler taşıyan kâğıt veya  madeni ödeme aracıdır. Para genel kabul gören değişim aracına verilen isimdir.  Malların birbiriyle değiştirilebilmesini sağlar.

------- Sponsorlu Reklamlar -----

Karşılık verme, ödeme,  gelir, ücret manalarına gelir. Para değer eşitliğinin bir göstergesidir. Bu  gösterge parasal veyahut nominal değerde karşılıklar bulabilir. Maddi nitelikte  paraya örnek olarak madeni para, banka güvence dokümanları ya da banknot, çek ya  da senetler örnek verebiliriz. Nominal nitelikte paraya ise banka hesabındaki  para ya da kredi onayını örnek verebiliriz. Para gündelik hayatta takas aracı  olarak kullanılır. Direk doğruya takas yapan kişilerin ihtiyaçlarını karşılamasının yanında diğer takaslar için geçerli olması, parayı diğer takas  araçlarından ayıran ehemmiyetli bir özelliktir.

Çağlar süresince para az bulunan  maddelerden yapılmıştır. Değerli metallerden deniz kabuklarına ve hem de sigaraya  kadar pek çok eşya veya mal para işlevi görmüştür.Parayı milattan önce  Lidyalılar bulmuştur.

Para bir ülkenin para alanına dâhil olan madeni ve  banknot sistemini içeren tüm para varlığıdır. Para alanı da bir paranın  yürürlük alanı mananına gelir ve mal, hizmet takasını sağlar. Para birimi ise  çoklukla ülkelerin para türleriyle eş manada kullanılır. Bu nedenle para  birimi, paranın bir alt biçimi olarak görülür. Çoğu para birimi, uluslar arası  döviz piyasalarında da işlem görür. Bu piyasalardaki değerler de kambiyo ya da döviz kuru ismini alır. Piyasada bulunan hemen hemen tüm nominal para değerleri,  ana birim ve bunun yüzde biri değerinde olan alt birimlerden oluşan ondalık sayı  sistemine dayanır.

 

Bir devlet tarafından tedavüle çıkarılmış, üzerinde nominal değeri yazılı kağıt veya madenden yapılmış ödeme aracıdır. Para; Ödeme aracı, Değer ölçüsü, Tasarruf aracı  vs. diye de tanımlanabilir.   Tanımlardan da anlaşılacağı üzere paranın 3 fonksiyonu vardır. Para bir değiştirme aracıdır.  Para bir değer ölçüsüdür. Para serveti biriktirme ve tasarruf etme aracıdır.   Paranın tanımı asıl fonksiyonu olan değişim fonksiyonuna dayanılarak da yapılabilir. ÖYLEYSE, para için herkesin kabul ettiği bir değişim aracıdır diyebiliriz. Paranın doğuşu da yeniden değişim fonksiyonu ile alakalıdır. Trampa güçlükleri paranın ortaya çıkmasına sebep olmuştur.   Paranın değişim aracı olma fonksiyonunun yanında başka işlevleri de vardır. Bunlar değer ölçüsü, gelecek ödemelerin ifadesi ve değer savunması ( tasarruf aracı ) fonksiyonlarıdır. Çağdaş ekonomilerde, değişim fonksiyonu ile beraber tasarruf fonksiyonu da paranın asli fonksiyonu olarak kabul edilmektedir. Değişim fonksiyonu paranın iş görme güdüsüyle, tasarruf fonksiyonu ise spekülasyon güdüsüyle istemesini izah eder.   Paranın değer savunması ve gelecek ödemelerin ifadesi fonksiyonları vakit içinde gerçekleşir. Bu nedenle, paranın zaman içinde gerçekleşen işlevlerinde “ müddet “ ve “ devamlılık “ düşüncesi egemendir.

Dünya Ekonomisinde Olan Gelişmeler

II.Dünya Savaşı öncesine kadar Beynelmilel Bankacılık, asal itibarıyla Dış Ticaret işlemlerinin yerine getirilmesi ve finansmanından öteye geçemiyordu. Bankalar, bu fonksiyonu, diğer ülkelerdeki muhabir bankalar aracılığıyla yerine getirmekteydiler.   II.Dünya Savaşını takip eden dönemde, dünya ekonomisini etkileyen ehemmiyetli gelişmeler olmuştur. Savaştan zarar gören Avrupa’nın yine yapılanması için uygulanan Amerikan yardımı programlarının da katkısıyla Avrupa ülkelerinin sınai ve zirai imalatlarında hızlı artışlar görülmüş aynı zamanda tüm dünyada endüstri , erişim, haberleşme ve bilgi işlem teknolojisinde ilerlemPara Nedir, Paranın Tanımı Ve Fonksiyonları Nelerdireler kaydedilmiştir. Azgelişmiş ülkelerde uygulanan kalkınma programları, en azından bir bölüm ülkelerde imalat ve refah artışı sağlamıştır. Tüm bu gelişmelere paralel olarak, Doğu Bloku ülkeleri dışındaki ülkelerde beynelmilel mal ve anapara hareketleri üzerindeki kısıtlamaların gittikçe azaltılması ve daha liberal ekonomik siyasetler uygulanması istikametindeki eğilimler kuvvetlenmiş, netice olarak beynelmilel ticaretin ve beynelmilel para hareketlerinin hacmi büyük ölçüde artmıştır.   Fonların ülkeler arasında daha serbestçe bir akışkanlığa kavuşmasına paralel olarak beynelmilel ticaretin finansmanında uygulanan teknikler ve finansal araçlar da çeşitlenmiştir. Önceden asal itibarıyla mal alış-verişinin finansmanı emeliyle kullanılan bazı finansal araçlar giderek ticari işlemlerden bağımsız olarak alım-satımları yapılan araç ve değerler haline gelmişlerdir. Bütün bu gelişmeler, milli para ve sermaye piyasalarının uluslararası piyasalarla giderek bütünleşmesi sonucunu doğurmuş, bilhassa haberleşme ve bilgi imkanlarının da katkısıyla fonların ülke içinde ve ülkeler arasında transferi sürat ve kolaylık kazanmış, coğrafi uzaklık ve vakit farkından doğan meseleler hemen hemen ortadan kalkmıştır.

Bir paranın konvertibilitesi  dünya piyasalarında serbestçe alınıp-satılabilir ve değiştirilebilir olması demektir. Ayrı olarak bir para birimi, altın ve/ veya gümüşle tanımlanıyor ve banknot  bu para birimiyle her vakit değiştirilebiliyorsa yeniden konvertibiliteden söz  edilebilir.


- Para Nedir, Paranın Tanımı Ve Fonksiyonları Nelerdir? admin tarafından 21 Şubat 2014 tarihinde , Eğitim,KPSS Dersleri Konu Anlatımı kategorisine eklenmiştir.
Etiketler:, , , ,
Para Nedir, Paranın Tanımı Ve Fonksiyonları Nelerdir? isimli bu konuyu ;> Google'de Ara - BlogSearch'te Ara - Buzzzy'de Ara - Twitter'da Ara - Bing'te Ara

Sende Yorum Yaz