---< Sponsor Bağlantı >---

Mor Salkımlı Ev Kitabının Özeti Nasıldır?


---- Sponsorlu Bağlantılar ---


Mor Salkımlı Ev Kitabının Özeti Nasıldır?

Mor Salkımlı Ev Kitabının Özeti Nasıldır, Mor Salkımlı Ev Kitabının Yazarı Kimdir?

Mor Salkımlı Ev  Kitabının Yazarı: Halide Edip Adıvar

 

------- Sponsorlu Reklamlar -----

Mor Salkımlı Ev Kitabının Özeti

Mor Salkımlı evin öyküsü 1918 li yıllarda geçmektedir. Yazarımız Halide Edip Adıvar’ ın çocukluğunun geçtiği,  anne ile  babasının evliliklerini ve ayrılışlarının ardından da, Mısır’a gidişlerinin öyküsü anlatılmaktadır. Cemal Paşa’nın çağrısı üzerine Lübnan ve Arabistana gidişleri, oradan da Ulusal Mücadele’ye katılışlarını anlatan bir kitaptır Mor Salkımlı Ev
Küçük bir kızın hayatında hiç unutamayacağı bir yer olan  Beşiktaş’ ın   bir sokağında doğduğu hanede başlar öykümüz. Evin bahçesinde açan mor salkımlı çiçekler küçük kızın hafızasından hiç silinmeyerek kalmaktadır.

  “Üsküdar’da oturduğumuz ev
Bu haneye taşındıktan sonra yaz mevsimini  ailesiyle ve babası ile beraber geçirmeye başlarlar. Nigâr isimli bir kardeşi daha olmuşmuştur. Babası Nigarın  yaşını da büyülterek Amerikan Koleji’ne vermiştir.

------- Sponsorlu Reklamlar -----

Mor Salkımlı Ev

Mor Salkımlı Ev

Mor Salkımlı Ev
Haneye gelen Şükrü Efendi adında ki  hoca efendiden  İslâmiyeti ve Arapçayı öğrenir. Bu arada namaz kılmaya başlar ve  Piyano dersleri de almaktadır. Bir İngiliz kadın hoca da haneye gelip yerleşir e eğitimlerine yardımcı olur. Herkesin feylesof dediği Doktor Rıza Tevfik’ten de Fransız edebiyatını öğrenir.  Doktor Rıza  Arapça ve Farsça da öğretmiştir.

“İkinci Kez Kolej Hayatı”
Kahramanımız Koleje  bu sefer yatılı olarak başlamıştır. Okulun kitaplığı ise kültürel gelişmesinde çok tesirli olmuştur.  Bilhassa çeşitli dinle le ilgili araştırma yayıp daha çok bilgi sahibi olmuştur.  Edebiyat ve düşünsel konularda kendini yetiştirmiştir. 1900 da ise Salih Zeki Bey’den matematik dersleri almaya başlamıştır. Salih Zeki Bey’ hem matematik hem de pozitivist felsefinin temsilcisi A. Comte’u öğrenir. Rıza Tevfik Hoca Spencer ve mistik felsefe üzerinde yoğunlaşırken Salih Zeki Bey ilim dışında hiçbir şeyi kabul etmez. Bu da onda yeni bir bakışın, yeni dünya görüşünün ufkunu açmıştır. Salih Hoca o sene izdivaç etme teklifi yapmıştır ve   O da kabul etmiştir..

“Evlilik Hayatı”

Babası Sultantepesi’ndeki evin bir dairesini onlara verip orada oturmaya başlarlar. Salih Zeki’nin Kamus-u Riyaziyat isimli yapıtı büyük riyaziyeci ve filozofların hayatını ele almaktadır. Halide de ona bir asistan gibi yardım etmiştir. 1903 yılında ilk erkek çocuğu Ayetullah ondan 16 ay sonra da ikinci erkek çocuğu Zeki Hikmetullah dünyaya gelmiştir.

“Meşrutiyet Duyurulduğun da
1908′de Meşrutiyet’in duyurulduğunu öğrendiğinde sabaha kadar hiç uyuyamaz.
Yazı hayatına girişi bu yıllarda olmaktadır. Tevfik Fikret’in başında bulunduğu Tanin gazetesinde yazılar yazmaya başlamıştır artık. Bir gün bir imzasız mektup almış ve  Mektupta Tanin gazetesinde yazmaya devam ederse öldürüleceği tehtidinialnıştır. Fakat o  bu tehditlere aldırmayıp yazılarına devam etmektedir.

“31 Mart sabahı silah sesleri ile uyanmışlardır”
Gericiler öldürülecekler kişileri liste yapmışlar ve listede de  onu da ismini yazmışlardır. Tanin matbaası basılır ve her yer dağıtılır. Kağıtlar parça parça edilmiştir.. Parçalanan kâğıtlar arasında yazdığı “Kösem Sultan” isimli oyun da vardır. Babası sıradan bir İttihat ve Terakki üyesidir. Ama İttihatçılarda hanelerine saldırmışlardır. Çocukları ve kardeşi Nigâr’ da kaçarak  Amerikan Koleji’ne sığınmışlardır. Burada dört gün kalırlar. 1909 irtica hareminin tam ortasında iki çocuğuyla Mısır’a kaçarlar.

İsmailiye isimli vapura iki çocuğuyla binerek  Mısır’dan Londra’ya geçerler..

“1909 ile 1912 Yıllan Arasında  Gelişen ve Geçen Hadiseler” ise
Ekim ayında İngiltere’den İstanbul’a dönerler. Çocukları hastalanıp sararıp solmuşlardır. Çok Kanlı ve korkunç bir ihtilal onların sinirlerini iyiden iyiye bozmuştur.Talip isimli romanını çocuğunun hastalığı esnasında uykusuz gecelerde yazmıştır Halide Edip. O yıl, Kız Öğretmen Okulu’na (Darülmuallimat’a) Ücretli olarak öğretmenlik yapmaya başlar ve okulda dersler girer. Eğitim ve öğretime ait bir kitabı da ondan sonra yazar. 1910 yılında Zeki Salih Bey den  ayrılır. Böylece Dokuz yıl süren evliliği bitmiştir artık. Arkadan çok uzunca süren bir hastalık dönemi başlar. Bu arada Balkan Savaşı başlamıştır. Ziya Gökalp o günlerde sık sık ziyaretine gelir. Fakat onunla 1915′ten sonra milliyetçilik alanındaki görüş farklılığı yüzünden arkadaşlıklarında biter.

“Balkan Harbine Doğru”
1912 yılı  Ağustosu’nda Türkiye, Balkan Savaşı’na girerek bu savaşta yenilir. Makedonya’da Türk ve Müslümanlarından üç bin kişi katledilmiştir. O, Kadınlan Savunma Derneği’nin (“Teali-i Nisvan Cemiyeti”) yardım ve hastabakıcı olarak çalışır. Bu ilk kadın derneği, kimi aydın kadınlar tarafından heyetmiştir. Aynca otuz yataklı bir küçük sağlık kurumu da yapılmıştır.

Buraya yalnızca yaralı askerler alınır. Sabahtan akşama kadar burada çalışır.Balkan devletlerinin kendi aralarındaki anlaşmazlıktan istifade eden Türk Silahlı gücü 1913 senenin de Edirne’yi geri alarak Balkan Savaşı bitmiştir.

1913-15 yıllarında İttihatçılar, memleketteki yapıcı faaliyetlerini kaybederler. O günlerde İttihat ve Terakki’nin en büyük Şeyhülislâmı Hayri Efendi dir ve  vakıf okullarında çok ciddi reformlar yapmaya başlamıştır.  O da bu okulların genel müfettişliğine getirilir. Bu da ona halkı ve çeşitli yerleri görme imkanı sağlar. Kasımpaşa, Sinekli bakkal en çok dolaştığı yerlerden biridir.

“1914-1916 Seneleri Arası”
Bu senelerin bütün dünya için en büyük olayı Birinci Dünya Savaşı Başlamıştır.

İKİNCİ BÖLÜM İSE

“Suriye ve Arap Diyarları”

Lübnan ve Arap ülkelerini tanıması ise Cemal Paşa sayesinde olmuştur. Onu İttihat ve Terakki’nin ilk senelerinden tanımıştır. Cemal Paşa, Şam, Beyrut ve Lübnan’da okullar  açmak için bir proje hazırlamasını ister. O, buraları gezip gördükten sonra  projeyi hazırlayabileceğini söyler.ve birlikte gezerler. Teklifi Beyrut, Lübnan ve Şam’da öğretmen okulları açılmalı, Arapça, Türkçe, Fransızca öğretilmelidir. Onun her istediği yapılır.

“Türk’ün Ateşle sınavı”

Mor Salkımlı Hane’ in  anı  olarak devamında  Türk’ün Ateşle Sınavı’ vardır. Zira bu kitap da onun en değer verdiği “Ulusal Mücadele” anılarını içermektedir. 19 Mart 1920′de, kocası Adnan Adıvar’la birlikte Kurtuluş Savaşı’na katılmak üzere Anadolu’ya geçerler. Halide Edip, önce Genelkurmay Karargâhı’nda yazı ve tercümenlik yapmaya başlar. Bu sırada Türkiye Büyük Ulus Meclisi açılarak İstanbul hükümetinin verdiği idam kararlarında  ve fetvasında Halide Edip ‘ de  isimi da vardır. Kurtuluş Savaşı sırasında geçen olayları,   çeşitli evreleri, Ankara’nın sıkıntılarını ve yokluklar içinde kıvrandığı zamanları kocası ve dövüş arkadaşlarıyla beraber yaşadığı tatlı ve acı günleri anlatılmaktadır.


- Mor Salkımlı Ev Kitabının Özeti Nasıldır? admin tarafından 8 Temmuz 2014 tarihinde , Eğitim,Kitap Özetleri kategorisine eklenmiştir.
Etiketler:, ,
Mor Salkımlı Ev Kitabının Özeti Nasıldır? isimli bu konuyu ;> Google'de Ara - BlogSearch'te Ara - Buzzzy'de Ara - Twitter'da Ara - Bing'te Ara

Sende Yorum Yaz