---< Sponsor Bağlantı >---

Milliyetcilik İlkesi Hakkında Genel Bilgiler


---- Sponsorlu Bağlantılar ---


 

------- Sponsorlu Reklamlar -----

Atatürkçülüğün ana ilkelerinden biri milliyetçilik ilkesidir.  Milliyetçilik düşüncelerinin temelini oluşturur. “Hükümet sınırlarının milliyet esasına yönelik düzenlenmesini ve milletlerin kendisinin kaderine hakim olmasını öngören” milliyetçilik, çeşitli ülkelerde ve değişik vakitlerde değişik şekillerde anlaşılmıştır. Bu değişiklikler öncelik olarak halk tanımında meydana çıkmaktadır. Halk tanımıyla ilgilenen olarak şu unsurlara rastlanmaktadır. 1- Millet; antropolojik manada bir ırk mıdır? Tabi hayır. İnsanlık tarihinin gelişimi bize işaret etmektedir ki, savaşlar, salgın hastalıklar ve naturel afetler  ( büyük yangın , sel, kuraklık ve benzeri .) sebebiyle vatandaşlar tarih süresince birbirleriyle karışmışlardır. Bunun sonucunda günümüzde saf, karışmamış bir ırktan söz edilemez. Irk ve kan anlayışına dayalı bir halk anlayışı da olamaz.

2- Millet; Coğrafi bir birlik midir? Hayır. Benzer toplumun bir takım unsurları değişik coğrafyalarda içinde bulunabileceği buna benzer, benzer coğrafyada değişik sosyal unsurlar da yaşayabilir.

3- Millet; inanç ve inanç birliği midir? Halk’i bir dini toplum olarak anlamak da olası değildir. Benzer toplumun çeşitli unsurları gün içerisinde değişik inanç , mezhep ya da inançları onay etmiş olabilirler.

------- Sponsorlu Reklamlar -----

4- Millet; benzer dili konuşan vatandaşlar topluluğu mudur? Lisan , milleti tanımlamakta mühim bir unsurdur ama belirleyici değildir. Latince ilk modern Avrupa toplumlarının genel dili iken, XVI. Ve XVII. yüzyıllarda İngilizce, Fransızca, Almanca dilleri meydana çıkmıştır. Bulgarlar, Macarlar, Romenler Tarih içerisinde dillerini değiştirmişlerdir. Fransa, AMERIKA buna benzer birden çok ülkede lisan birliğinden söz etmek olası değildir. 5- Halk siyasi birlik (hükümet) midir? Hayır. Günümüzde Türklerin, Arapların, Korelilerin birden çok devletleri olduğu buna benzer, değişik devletlerin yönetiminde hayatını sürdüren ve benzer halkın unsurları olarak onay edilen toplumlar da mevcuttur.  Bu görüşleri kısacası değerlendirdikten hemen sonra Halk nedir? Sorusuna karşılık aramaya çalışalım:  Fransız düşünürü Kont Gabineau (bir816-1882)  ” kudretli ırk” Kuramını meydana atarak, insanları beyaz, solgun ve kara olmak üzere üç bölüme ayırmıştır. Almanların  ” kudretli ırk” anlayışı bu teoriye dayanır.  Profesyonel .İlter TURAN’a yönelik 2 çeşitli halk vardır. 1- Etnik Millet: Oluşumu belli bir unsura dayanan milletlerdir: Musevilerde inanç , Gürcülerle lisan … gibi 2- Siyasi Millet: Varlıklarını bir devletin egemenliği altındaki hayata birliğine dayandıran toplumlardır. Fransa, İngiltere, AMERIKA , Hindistan ve benzeri . Bu düşünceye yönelik halk politik bir olgudur. milliyetcilik ilkesiSistemli bir faaliyet ile bir halk oluşturulabilir ya da ortadan silenebilir.

1- İptidai Kavimler: Grup ruhuyla davranış ederler. 2- Milletler (Nation): Siyasi ve kültürel birliktelik esastır.   Kan bağına dayanan Kabile (Aşiret), Soy bağına dayanan kavim, inanç bağına dayanan ümmet örgütlenmesinden hemen sonra , sosyal kimliğin ve milli vicdanın oluştuğu, kültürel birliğe dayanan ve siyasal örgütlenme içerir “halk” aşamasına geçilir. Burada partner vicdan, iktisat, inanç , haklar ve benzeri . unsurlar birbirlerini tamamlayarak partner bilinci oluşturur. İşte milliyetçilik düşüncesi de bu partner bilinç üst kısmına kurulur.  Milletlerin ve milliyetçiliklerin oluşmasında ülkelerin ve insanları düşüncelerine yönelik değişiklikler oluşmaktadır. Mesela Musevilerde ve İspanyollarda inanç , Çek’lerde ve Gürcü’lerde lisan , Japonya’da iktisadi ve fikri bütünlük, Hindistan’da Gandhi faktörü ve İngiliz karşıtlığı, Macaristan’da aydın dershane , Sırp ve Roman milliyetçiliklerinde Macarlaştırma politikasına reaksiyon , Alman milliyetçiliğinde iş adamları ve ortada sınıfın gücü, İtalyan milliyetçiliğinde özgürlük ve siyasal birlik fikri tesirli olmuştur.


- Milliyetcilik İlkesi Hakkında Genel Bilgiler admin tarafından 20 Ekim 2013 tarihinde , Ders Notlarım,İnkılap Tarihi kategorisine eklenmiştir.
Etiketler:, ,
Milliyetcilik İlkesi Hakkında Genel Bilgiler isimli bu konuyu ;> Google'de Ara - BlogSearch'te Ara - Buzzzy'de Ara - Twitter'da Ara - Bing'te Ara

Sende Yorum Yaz