---< Sponsor Bağlantı >---

İyonik Bağ Nedir, Özellikleri Nelerdir?


---- Sponsorlu Bağlantılar ---


İyonik Bağ Nedir , İyonik Bağların Özellikleri Nelerdir?

 

------- Sponsorlu Reklamlar -----

İyonik  Bağ denilince ilk olarak aklımıza bir metal ile bir ametalin etkileştiğinde  elektronlar metal atomundan ametal atomuna aktarılırlar  ve bunun neticesinde  ise bir iyonik  elektrovalent  bileşik durum ortaya çıkmaktadır. Atomlardan elektron kaybıyla oluşan  pozitif iyonlara katyon denilmektedir. Atomların elektron kazanarak oluşturdukları negatif iyonlar ise de anyon denilmektedir.  Bu iyonlar bir araya getirildiklerinde bir kristal oluşturmak üzere birbirlerini çekmektedirler.

 

A gruplarında bulunan  elementlerin bileşikleri çoğu zaman elementlerin sembolleri ile beraber değerlik elektronlarını gösteren noktalar kullanılarak dile getirilmektedir.  Değerlik elektronları baş grup(A grubu) elementlerinin kimyevi reaksiyonmaların da kullanılan elektronlar olmaktadır.

------- Sponsorlu Reklamlar -----

iyonik baglar

Sodyum 1A grubunda olan ve sadece  bir değerlik elektronuna sahip olmaktadır. Klor atomun da ise 7A grubunun bir azası olduğundan 7 değerlik elektronuna sahip olmaktadır.. Bu iki atom arasındaki reaksiyonma sodyum atomu 1 elektron kaybeder. Sodyum atomunun kaybetmiş olduğu elektron klor atomu tarafından kazanılmış olmaktadır.

 

Sodyum çekirdeğin  11 proton (11+ yük) ve sodyum iyonu da yalnız 10 elektron (bir elektron kaybetmiş olmaktadır.  İçerdiğinde ise  sodyum atomunun bir elektron kaybetmesiyle 1+ yüklü sodyum iyonu oluşmaktadır.  Diğer taraftan ise klor çekirdeğinde 17 proton (17+ yük) ve klor iyonu da 18 elektron (bir elektron kazanılmış oluyor) içerdiğinden klor atomunun bir elektron kazanmasıyla da 1- yüklü bir klorür iyonu alana gelmekmedir.

Bu reaksiyonma sonucunda , sodyum tarafından kaybedilen elektronların toplam sayısı klor tarafından kazanılan elektronların toplam sayısına eşit olmaktadır. Böylece   sodyum iyonlarının sayısı ile olan klorür iyonlarının sayısı aynı olduğundan  dolayı NaCl yöntemi bileşikte bulunan iyonların en kolay oranını (1:1) verilmektedir.  Bu iyonlar ise  kristal oluşturmak üzere birbirilerini çekmektedirler.

 

Sodyum klorür kristalinde olan  bir iyonun tümüyle diğer bir iyona ait olduğu söylenmesi doğru değildir. Kristal yapıda olan  her bir sodyum iyonu altı klorür iyonu ile her bir klorür iyonu da altı sodyum iyonu ile çevrilmiş olmaktadır.   Kristal içerisinde iyonların bu şekilde tertip etmesiyle benzer yüklü iyonların birbirlerini itmeleri, tam ters yüklü iyonların birbirlerini çekmeleri tarafından bastırıldığı için net çekim kristalibir arada meblağ.(+) ve (–) yüklü taneciklerin (iyonların) arasında elektriksel çekim kuvvetiyle oluşan bağa iyonik bağ denilmektedir.  İyonik  bağ  yapan atomlardan elektron veren atom (+) yüklü, elektron alan  atom ise (–) yüklü iyon lardır.  Yemek tuzu, sodyum ve klor atomlarının iyonik bağ yapmasıyla oluşmaktadır.   Atom numarası 11 olan sodyum (Na), atom numarası 17 olan klor’a (Cl) 1 elektron verir. Her ikisi de kararlı hale gelir. Aralarında iyonik bağ oluşmaktadır.


- İyonik Bağ Nedir, Özellikleri Nelerdir? admin tarafından 13 Temmuz 2014 tarihinde , Biyoloji Dersleri,Ders Notlarım kategorisine eklenmiştir.
Etiketler:, , ,
İyonik Bağ Nedir, Özellikleri Nelerdir? isimli bu konuyu ;> Google'de Ara - BlogSearch'te Ara - Buzzzy'de Ara - Twitter'da Ara - Bing'te Ara

Sende Yorum Yaz