---< Sponsor Bağlantı >---

II. Dünya Savaşının Nedenleri Ve Sonuçları?


---- Sponsorlu Bağlantılar ---


II. Dünya  Savaşının Nedenleri Ve  Sonuçları Nasıldır, II. Dünya  Savaşının Nedenleri Nelerdir, II. Dünya  Savaşının Sonuçları Nasıldır?

------- Sponsorlu Reklamlar -----

II. Dünya Savaşı‘nın Nedenleri

Almanlar 1919’da imza adan Versay Antlaşması’nın haksız maddeler içerdiğini ve yine gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorlardı. 1920’lerde büyük ekonomik güçlüklerle karşı karşıya kalan Almanya’da 1933’te Adolf Hitler önderliğindeki Naziler iktidara geldi. Hitler,bir yandan Versay Antlaşması’nın geçersiz sayılmasına çalışırken,diğer taraftan da silahlı kuvvetlerini yine toparladı.
1919’da sulhu savunmak ve uyuşmazlıkları analiz etmek emeliyle kurulan Milletler Cemiyeti,bu görevleri yürütebilmek için ihtiyaç duyulan olan yaptırım gücünden yoksundu. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ bu örgütün dışında kaldı; öbür azalar arasında da kararlara uymayan devletlere karşı zor kullanma ile ilgili görüş birliğine varılamadı. Bu mesele, 1931’de Japonya’nın protestolara aldırmayarak Cin’in Mançurya bölgesini ele geçirmesiyle iyice açığa çıktı. Japonya 1930’lar süresince gücünü arttırdı. 1935’te faşist Benito Mussolini idarenindeki Italyanlar,Etiyopya’yı işgal ettiler. Milletler Cemiyeti bu sefer de etkin tedbirler alamadı.

------- Sponsorlu Reklamlar -----

1937’de Japonya,Çin’e karşı topyekun bir savaş başlattı. Bir sene sonra Almanya,Avusturya’yı işgal etti; hemen peşinden da Çekoslovakya’da Alman asıllıların çoğunlukta olduğu Südet bölgesi üzerinde hakkı olduğunu ileri sürdü. Ingiltere ve Fransa,Çekoslovakya’yı Hitler’in bu isteğine boyun eğmesinin faydalı olacağına inandırdı ve Eylül 1938’de yapılan Münih Antlaşması’yla bölge Almanya’ya bırakıldı. 6 ay sonra Hitler başşehir Prag’ı bombalayacağını söyleyerek gözdağı verince Çekoslovakya Almanya’nın boyunduruğuna girdi.
Almanya’nın sonraki kurbanı I. Dünya Savaşı’nın ardından bağımsız bir devlet olarak yeniden kurulan Polonya’ydı. Ingiltere ve Fransa bu kez Alman saldırısına karşı Polonyalılara yardım edecekleri konusunda net garanti verdiler. Almanya,Polonya’ya saldırınca da II. Dünya Savaşı başlamış oldu

3 Eylül 1939’da Ingiltere ve Fransa’nın Polonya’yı işgal eden Almanya’ya savaş duyuru etmesiyle başladı.
Almanya, Italya ve Japonya’nın oluşturduğu Mihver Devletleri ile Fransa,Ingiltere,AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ve SSCB’nin oluşturduğu Bağlaşıklar dünyanın hemen her bölgesinde savaştı.
II. Dünya Savaşı topyekun bir savaştı,başka bir deyişle savaşa giren bütün ülkelerin tüm kaynakları ve insan gücü savaş için kullanıldı.
Askerlerin yanı sıra milyonlarca sivil insan öldürüldü. Savaş Portekiz,Ispanya,Isveç,Isviçre dışında bütün Avrupa’ya dağıldı.
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ,deniz filosunun Japon uçaklarına bombalanması üzerine Aralık 1941’de savaşa katıldı.
II. Dünya Savaşı Eylül 1945’te bitti. Bu savaşın neticelerinden dünyanın pek az bölgesi kendisini kurtarabildi.
Almanya’da Adolf Hitler’in diktatörlüğü,büyük can kayıpları ve büyük acılar pahasına yıkılabildi.
Savaşın nihayetinde, SSCB ve kimi Doğu Avrupa ülkeleri yeni topraklar kazanırken, Japon ve Italyan imparatorlukları yıkıldı.

 

1.I. Dünya Savaşı’nda yenilen devletlerle ekonomik, politik, askerî ve adli alanlarda ağır şartlar içeren antlaşmalar imza attı. Bu vaziyet Alman­veyahut’ memnunsuzluğa ve dolayısıyla II. Dünya Savaşı’na kapı araladı.

2.  I. Dünya Savaşı’ndan sonra hudutların çizilme­sinde milliyetçilik anlayışına dikkat edilmedi. Bu ne­denle etnik çatışmalar ve hudut meseleleri ortaya çıktı.

3.  İtalya Birinci Dünya Savaşı’ndan galip çıkma­sına karşın emellerine erişemedi. İtilaf Devletleri tarafından ikinci sınıf bir devlet gibi davranılması İtalya’yı saldırgan bir devlet hâline getirdi. İdaresi ele  geçiren Mussolini’nin İtalya’yı büyük devlet yapmak  istemesi, II. Dünya Savaşı’nın nedenlerinden biri ol­du.

4. Uzak Doğu’da imparatorluk kurmaya çalışan Japonya, Avrupa Devletlerini Asya’dan çıkarmak istedi.

Savaşın Gelişimi

Savaşın Bitmesi

II. DÜNYA SAVAŞI‘NIN SONUÇLARI2. dünya savası1

Savaşı demokrasiyi müdafaa eden devletler kazan­mış ve Avrupa’da demokrasi rejimi yaygınlaş­mıştır.Demokratik Avrupa devletleriyle birlik­te hareket eden Türkiye’de de demokratik hayata geçilmiştir.

Sömürgecilik dönemi bitmeye başlamış ve sömürge altındaki Hindistan, Mısır, Pakistan, Cezayir, Tunus ve Libya bağımsızlıklarını ka­zanmışlardır.

Milletler Cemiyeti’nin yerine, Birleşmiş Milletler Örgütü heyetmiştir.

Türkiye ile AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ arasındaki ilişkiler gelişmiş, Tür­kiye Sovyet Rusya’dan uzaklaşarak AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’ye ya­kınlaşmıştır.

Almanya ve İtalya’nın işgal ettiği Balkan ve Do­ğu Avrupa ülkeleri, Rusya’nın denetiminde yeni­den heyetmiştir. Rusya, komünist rejimini bu ülkelere taşımış, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ile beraber dünyanın en büyük iki devleti haline gelmiştir.

.Almanya ikiye bölündü. Doğusunda Rusya, batısında AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, Fransa, İngiltere denetim kurdular

(1990′da Almanya Devleti birleşmiştir.).

Dünya devletleri iki gruba ayrıldı. Sovyetler Birliği liderliğinde Varşova Anlaşması, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ liderliğinde Nato heyetti.

Dünya sulhunu savunmak emeliyle Birleşmiş Milletler heyetti (1948).

İngiltere ve AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’nin desteğiyle Filistin’de İsrail devleti heyetti (1948).

Türk – Amerikan ilişkileri gelişti.

Devletler arasındaki rekabet savaştan sonra da devam etti.

10 Ağustos 1941’de SSCB ile Ingiltere’nin ortak notası izledi. Savaşın iyice yoğunlaştığı bu dönemde her iki ülke Türkiye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olduklarını bildiriyorlardı.
Buna karşılık Türkiye’den 1936 Montrö (Montreaux) Sözleşmesi’ni tam olarak uygulayarak Istanbul ve Çanakkale boğazlarını savaş gemilerine kapalı tutulmasını istiyorlardı.
1942’de hem Almanya’nın hem Ingiltere’nin başını çektiği Bağlaşıklar’in Türkiye’yi savaşa sokmak için baskı uyguladıkları bir sene oldu.
6 Ocak 1945’te Japonya ile ilişkilerini kesmesi izledi.
Hemen peşinden Bağlaşık öncüleri Şubat 1945’te toplanan Yalta (Kırım’da) Konferansı’nda, yeni kurulacak Birleşmiş Milletler’e sadece 1 Mart 1945’e kadar Almanya’ya savaş açmış ülkelerin katılmasını içeren bir karar aldılar.
Bunun üzerine Türkiye 23 Şubat’ta Almanya’ya savaş duyuru etti.
Bu sırada Almanya’nın mağlubiyeti netleşmiş olduğundan fiilen savaşa girmedi.


- II. Dünya Savaşının Nedenleri Ve Sonuçları? admin tarafından 2 Mart 2014 tarihinde , Ders Notlarım,Tarih Dersi kategorisine eklenmiştir.
Etiketler:, ,
II. Dünya Savaşının Nedenleri Ve Sonuçları? isimli bu konuyu ;> Google'de Ara - BlogSearch'te Ara - Buzzzy'de Ara - Twitter'da Ara - Bing'te Ara

Sende Yorum Yaz