---< Sponsor Bağlantı >---

Gazel Nedir, Gazellin Özellikleri Nelerdir?


---- Sponsorlu Bağlantılar ---


Gazel Nedir, Gazellin Özellikleri Nelerdir, Gazellin Divan Edebiyatındaki Önemi Nelerdir, Gazel Edebiyatını Temsil Eden Şiirler Hangileridir?

------- Sponsorlu Reklamlar -----

Aşk, şarap ve tabiat güzelliklerini konu alan, Aşk ayrılık hasret ölüm gibi lirik konuların işlendiği şiir türüne GAzel Denir.Gazeller genelde  kaside şeklinde lakin kısa (5-9 beyitlik) olan  manzumelerdir. Gazelin ilk beytine matla’, genellikle de  şairin isimi bulunan son beytine “makta”, en güzel beytine “beytü’l-gazel” denir. Her beyti aynı konudan söz eden gazele “yek-uyum”, her beyti aynı derecede güzel gazellere “yek-âvâz” isimi verilir.

Divan şiirinde en çok kullanılan ve sevilen nazım şeklidir. Türk edebiyatında çok güzel gazel söyleyen şairler yetişmiştir. Sevgiler, en derin en içli duygular en coşkun heyecanlar gazellerle aksettirilmiştir. Güzel gazel söyleyen şairlere “gazel-serâ”, gazeli sazlarla beraber makamla okuyan güzel seslilere “gazel-hân” denmiştir.

------- Sponsorlu Reklamlar -----

Gazelde, redifin yarattığı kavram birliği dışında, beyitler arasında anlam birliği bulunan gazellere yek-ahenk denir.

Gazelde anlam birliğinden başka, beyitlerin aynı güçte, aynı değer ve güzellikte olması da söz konusudur. Böyle gazellere yek-avaz denir.

Aşkın verdiği mutluluğu, sıkıntıyı, sevgiliden yakınmayı, sevgiliye karşı yakarışları, içli ve duygulu olarak gazellere aşıkane (garami, lirik) gazel denir. Divan edebiyatında bu alanın tek temsilcisi Fuzuli’dir.

Genellikle içkiyi, içki zevkini, içki ile ilgili türlü düşünceleri, hayata karşı kayıtsızlığı, yaşamaktan zevk almayı konu olarak işleyen gazellere rindane gazel denir. Divan edebiyatında bu yolda en başarılı olan Baki’dir

gazel nedir.1

Gazellin Özellikleri Nelerdir?

Aşk ayrılık hasret ölüm gibi lirik konuların işlendiği şiir türüdür.
Türk edebiyatına İran edebiyatından girmiştir.
İlk beytine matla son beytine makta denir.
En güzel beyite beytül gazel denir.
Son beyitte şairin mahlası bulunur.
Gazelin bütün beyitlerinde aynı konu işleniyorsa buna yek-uyum gazel denir.
Bütün beyitleri aynı güzelliğe sahipse yek avaz gazel denir.
Beyit sayısı 5-15 beyit arasındadır.
İlk beyit kendi arasında kafiyelidir.Diğer beyitlerin ikinci beyitleri birinci beyit ile kafiyelidir.Başka bir deyişle anadolu ajansı,ba,ca,da,ea şeklinde


- Gazel Nedir, Gazellin Özellikleri Nelerdir? admin tarafından 3 Aralık 2013 tarihinde , Ders Notlarım,Türkçe Dersleri kategorisine eklenmiştir.
Etiketler:, , , ,
Gazel Nedir, Gazellin Özellikleri Nelerdir? isimli bu konuyu ;> Google'de Ara - BlogSearch'te Ara - Buzzzy'de Ara - Twitter'da Ara - Bing'te Ara

Sende Yorum Yaz