---< Sponsor Bağlantı >---

DNA Nedir, DNA ‘nın Yapısı Nasıldır?


---- Sponsorlu Bağlantılar ---


DNA Nedir, Özellikleri Nelerdir, DNA ‘nın Yapısı Nasıldır?

Açılımı Deoksiribonükleik asit yada kısaca DNA, dediğimiz ve tüm hücreli canlıların ve kimi virüslerin biyolojik gelişimleri için gerekli ve ihtiyaç duyulan genetik bilgiyi taşıyan bir çeşit nükleik asittir. DNA, canlının özelliklerinin soydan soya geçmesini sağladığı için bazen irsiyet molekülü olarak da adlandırılmaktadır.

------- Sponsorlu Reklamlar -----
DNA Nedir, DNA 'nın Yapısı Nasıldır?

DNA Nedir, DNA ‘nın Yapısı Nasıldır?

Bakteriler ve diğer kolay hücreli olan canlılarda ise DNA hücrenin içerisinde dağınık bir halde bulunmaktadır. Hayvanların ve nebatların oluşturan karmaşık hücrelerde ise DNA’nın çoğu hücre çekirdeğinde içerisindeki kromozomlarda bulunmaktadır. Enerji üreten kloroplast ve mitokondri organellerinde ve pek çok virüste de bir miktar DNA bulunmaktadır.

------- Sponsorlu Reklamlar -----

Böbreklerinizin yapısını oluşturan hücrelerde, karaciğerinizin ve kemik hücrelerinizde hasılı vücudunuzdaki her hücrede DNA molekülü mevcut bulunmaktadır.
DNA ‘nın Yapısı Nasıldır?
DNA2 nın yapısı uzun bir zincir şeklinde olmasına karşılık üzerindeki baz sıraları bir düzen içerisinde taksim edilmiştir. Taksim edilen bu baz gruplarına ise” Gen “ adı verilmektedir. Sözgelişi bir canlının DNA zincirinde 15.000.000 adet baz(Nukleotid) dizisi olsun ve bu baz dizileri 1000 ‘ er adet olmak üzere 15 gruba ayrılmış olmaktadır
Bu 15 adet grubun her biri birer “gen” dir ve İnsan hücresinde ise takriben olarak 3 milyar kadar gen bulunmaktadır.

Kalıtım molekülü olarak adlandırılsalar da, DNA aslında tek bir molekül değil, çift olan moleküldür. Bu çift moleküller, bir sarmaşığın dalları gibi birbiri etrafında dönerek bir sarmal oluşturmaktadırlar.

Sarmaşığa benzeyen her molekül, bir DNA “ipliği”dir. Bu iplikler birbirlerine kimyevi olarak bağlanmışlar ve nükleotidlerden oluşmaktadır. Nükleotidler ise bir şeker, bir fosfat ve bir de dört çeşit azotlu bazlardan birisinden oluşmaktadır.

Bunlar dört çeşit baz halinde olan adenin, timin, sitozin ve guanindir. Sırası ile A, T, C ve G harfleri ile kısaltılmaktadırlar.


- DNA Nedir, DNA ‘nın Yapısı Nasıldır? admin tarafından 30 Ağustos 2014 tarihinde , Biyoloji Dersleri,Ders Notlarım kategorisine eklenmiştir.
Etiketler:, , ,
DNA Nedir, DNA ‘nın Yapısı Nasıldır? isimli bu konuyu ;> Google'de Ara - BlogSearch'te Ara - Buzzzy'de Ara - Twitter'da Ara - Bing'te Ara

Sende Yorum Yaz