---< Sponsor Bağlantı >---

Dil Nedir, Dilin işlevi Ve Dilin Başlıca Özellikleri Nelerdir?


---- Sponsorlu Bağlantılar ---


Dil Nedir, Dilin işlevi Ve Dilin Başlıca Özellikleri Nelerdir?

------- Sponsorlu Reklamlar -----

İnsanlar arasında anlaşmayı sağlayan vasıtaya dil  denir. Dilin kendisine has özellikleri  ve yasaları vardır.  Bu yasalar etrafında gelişen, temeli bilinmeyen zamanlarda atılmış seslerden örülmüş bir anlaşma sistemidir.

insanlar arasında anlaşmayı sağlayan tabiî bir vasıta,  kendisine mahsus yasaları olan ve ancak bu yasalar çerçevesinde gelişen canlı  bir varlık, temeli bilinmeyen vakitlerde atılmış bir saklı antlaşmalar sistemi,  seslerden örülmüş içtimaî bir kurumdur. Muharrem Ergin  Düşünce, duygu ve isteklerin; bir toplumda ses ve mana istikametinden iştirak eden  öğeler ve kaidelerden istifade ederek başkalarına aktarılmasını sağlayan çok istikametli  ve çok gelişmiş bir dizgedir. (Doğan  Aksan Türk Dil Müessesesi’nun ise  “insanların düşündüklerini ve duyduklarını bildirmek için  kelimelerle veya  işaretlerle yaptıkları anlaşma, lisan” olarak tanımladığı dil, bu tanımlardan da  anlaşılacağı üzere belli başlı özelliklere sahiptir.dil nedir

------- Sponsorlu Reklamlar -----

Dilin başlıca özellikleri şöyle sıralanabilir:

Dil, her şeyden önce  daimi gelişme gösteren canlı bir varlıktır. • Dil, onu oluşturan topluma aittir, bunun  için toplumsal bir değer taşır. • Dil, sistemli ve gelişmiş bir iletişim  aracıdır. • Dil, düşünce ve  zekanın bir göstergesidir. • Dil, sosyal ve canlı bir varlıktır. • Dil birliği, bir milleti oluşturan  özelliklerin başında gelir. • Dil, en küçük birimi olan  seslerden  örülmüş bir yapıdır. • Dil, toplumsal  rolü sayesinde kişiler arasında duygu ve düşünce ortaklığı sağlar. • Bir milletin dili, onun  tarihi, dini ve  kültürüyle iç içedir.

İnsanoğlunun en büyük buluşlarından biri olan dil, kişiler  arasında iletişimi sağlayan en ehemmiyetli araçlardan biridir. İletişimin dille  gerçekleştirilen, jest ve mimiklerle gerçekleştirilen, resim, şekil, çizgi gibi  simgelerle gerçekleştirilen veyahut sembollerle gerçekleştirilen türleri vardır.  “Bir bilginin, bir niyetin ilkel veyahut gelişmiş bir işaret dizgesinden  istifade ederek, bir zihinden başka bir zihne veyahut bir merkezden başka bir merkeze  eriştirilmesi” olarak tanımlanan bildirişimin sağlanabilmesi için, iletişim  öğelerinin bilinmesi gerekmektedir.

Dilin bilgi verme işlevidir.
Bir başka ifade ile bilgiyi olduğu gibi aktarma işlevidir. Burada emel, gönderge ile ilgili  doğru, nesnel (kişiden kişiye değişmeyen), gözlemlenebilir bilgi vermektir. Bu işlev daha çok  kullanma rehberlerinde, nesnel anlatılarda, ilmi deklarasyonlarda, özetlerde karşımıza çıkar.

 

 

 

 

 


- Dil Nedir, Dilin işlevi Ve Dilin Başlıca Özellikleri Nelerdir? admin tarafından 1 Mart 2014 tarihinde , Ders Notlarım,Dil Bilgisi kategorisine eklenmiştir.
Etiketler:, , ,
Dil Nedir, Dilin işlevi Ve Dilin Başlıca Özellikleri Nelerdir? isimli bu konuyu ;> Google'de Ara - BlogSearch'te Ara - Buzzzy'de Ara - Twitter'da Ara - Bing'te Ara

Sende Yorum Yaz