---< Sponsor Bağlantı >---

Büyük Taarruz Nedir?, Nedeni Ve Sonuçları Nelerdir?


---- Sponsorlu Bağlantılar ---


Büyük Taarruz Nedir? Ne Zaman Yapılmıştır?, Büyük Taarruz’ un Nedeni Ve Sonuçları Nelerdir?

Kurtuluş Savaşının Başlaması  Ülkemizin düşmanlardan kultulması Büyük Taaruz ile başlamıştır. Büyük Taarruz Şavaşı nedir, Önemi Nelerdir Ve Savaşın Gelişimi Nasldır Kısaca açıklamak isteriz.

------- Sponsorlu Reklamlar -----

Kurtuluş Savaşı esnasında Türk silahlı güçlerinin Yunan kuvvetlerine karşı başlattığı genel bir saldırıdır.  21 Ağustos 1922’de saldırı emri  verilmiş ve  26 Ağustos’ta saldırı başlamıştır. 18 Eylül’de ise  Yunan silahlı güçlerinin İzmir’i terketmesiyle de saldırı bitmiştir.

Büyük Taarruz Nedir?, Nedeni Ve Sonuçları Nelerdir?

Büyük Taarruz Nedir?, Nedeni Ve Sonuçları Nelerdir?

------- Sponsorlu Reklamlar -----

 Büyük Taarruz’ unYapılma Nedeni

Sevr Antlaşması şartları gereği kabul ettirmeyi gaye edinen İngilizler, Sakarya’dan sonra başlattıkları diplomatik teşebbüsleri bir müddet daha devam ettirmişlerdir.  Fakat TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ Hükümeti Misak-ı Ulusal’den ödün vermeye niyetinde değildirler. Sakarya mağlubiyetinden sonra müdafaa vaziyetine geçmek zorunda kalan Yunanlılar, Eskişehir-Afyonkarahisar hattına kadar geri çekilerek, ihtiyaç duyulan savunma önlemlerini alnaya başladılar. Türk Genel Kurmayı Yunanlılar toparlanmadan taarruza geçilmesi düşüncesinde idiler.  14-15 Eylül 1921 tarihinden geçerli olmak üzere seferberlik ilan ettiler ve 1899, 1900,1901 doğumlu olanlar silah altına alındı. Silahlı gücün asker eksiği bitirildikten sonra,  Türk kuvvetlerinin araç ve malzeme eksikleri de çeşitli kaynaklardan bitirmeye çalışılmıştır.  Başta İstanbul’daki silah depolarından büyük fedakarlıklarla ve zorluklar la kaçırılan silahlar, İnebolu üzerinden Anadolu’ya nakledilmiştir. İtilaf Devletlerinden kamaları alınarak işe yaramaz hale gelen Türk topları, ilkel aletlerle kullanılır hale getirilmiştir. Eksikliği  çekilen bir takım silahlar ise Ruslardan, İtalyanlardan ve Fransızlardan satın alınarak  eksiklikler karşılanmaya çalışılmıştır.

6 Mayıs 1922’de başkomutanlık müddeti uzatılan M. Kemal Paşa, da artık taaruza geçilmesi düşüncesinde idi. Mustafa Kemal bu düşüncesini Haziran ortalarında Genel Kurmay Başkanı Fevzi Paşa, Savunma Bakanı Kazım Özalp ve Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşalara açmış ve 15 Ağustosa kadar hazırlıkların bitirmesi kararlaştırılmıştır.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ bir yandan  bu hazırlıkları yürütürken,  diğer taraftan da sulhu engelleyen taraf vaziyetine düşmemek için, diplomatik gayretleri sürdürmüşlerdir. Fethi Okyar’ı Avrupa’ya göndermişlerdir . İngiltere’nin sulh yolunu tamamiyle kapatması, şimdiye kadar ertelenen taarruz kararının uygulamaya konmasını kaçınılmaz kılmıştır.

26 Ağustosta  ise Türk topçularının başlattığı taarruzda Türk silahlı gücü, Yunan kuvvetlerinin büyük bölümünü yok etmiş, kaçabilenler ise 1 eylül 1922 günü Atatürk’ün verdiği “Silahlı güçler!  Ordular İlk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri!” buyruğuyla, Türk kuvvetlerinin takibi altına alınmıştır. 9 Eylülde ise Yunanlılar İzmir’den çıkarılmış, 9 Eylülden 18 Eylüle kadar da Batı Anadolu’nun Yunan istilasında olan yerler temizlenmiştir. Böylelikle  de 26 Ağustosta başlayan Büyük Taarruz, 15-20 gün gibi kısa bir süre sonunda  200.000 kişilik Yunan silahlı gücünün yok edilmesiyle sonuçlanmıştır.

Bu Zafer İse İslam dünyasında Hıristiyanlığa karşı bir muvaffakiyet olarak değerlendirilmiştir. Yüzyıllardan beri Batılıların “Şark Problemi” isimi altında, Müslüman Türkleri Anadolu’dan atmaya yönelik hedefleri bu zaferle de sonuçsuz kalmıştır.

 Güney Cephesi vede Fransızlarla olan Savaşlar Ateşkesten sonra İtilaf Devletleri, Güney Anadolu’da askeri harekatlarını ise  durdurmamışlardır. İngilizler ilk önce; Musul, İskenderun, Kilis ve Antep’i hemen peşinden de Maraş ve Urfa’yı işgal etmişlerdir. Fransızlar ise Adana, Mersin ve Osmaniye’yi işgal  altına almışlardır. Fransız işgali altında yaşayan Ermenilerin Türklere yönelik taşkınlıları ve eziyetleri bölge de yaşayan halkı derinden yaralamıştır. 15 eylül 1919’da İngiltere ve Fransa arasında Ortadoğu’nun paylaşımı ile ilgili yeni bir anlaşma yapılmışlar ve  bu anlaşmaya göre de  İngilizler önceden işgal ettikleri Antep, Urfa ve Maraş’tan çekilerek, buraları  Fransızlara vermişlerdir.  Antep, Urfa ve Maraş’ta da Fransızların Ermenileri Türklere karşı kullanma ve kışkırtma siyaseti uygulamışlar , bu bölgelerde halkı galeyana itmiştir.

 Büyük Taarruz’ un Sonuçları

Bu gelişme ile Ulusal Mücadele’de Güney Cephesi’nin oluşmasına taban hazırlamıştır.  Maraş, Urfa, Antep ve Adana gibi şehirlerde Kuva-yı Milliye, Fransızlara ağır darbe indirmiş ve Fransızlardan yüz bulan Ermenilerinde bu darbelerle hayalleri suya düşmüştür.

Sakarya zaferinden sonra bahtlarını fazla zorlamak istemeyen Fransızlar, Ankara Hükümeti ile anlaşmaya karar vermiş ve bu doğrultuda Fransızlarla yapılan Ankara İtilafnamesi ile Fransızlar; İşgal ettikleri ve işgal altında bulundurdukları Türk topraklarından (Antakya hariç) çekileceklerdir.

İkinci olarak da İskenderun ve Antakya’da özel bir idare kurulacak, buradaki Türkler, kültürlerini geliştirme ile ilgili serbest kalacaklar ve burada resmi dil Türkçe olacaktır.

Fransızlarla bu anlaşma 30 Mayıs 1920’de yapılmış  20 günlük mütareke anlaşmasından sonra, 20 Ekim 1921’de imzalanmıştır.  Ankara İtilafnamesi ile Fransızlar artık Misak-ı Ulusal’yi kabul etmiş olmaktadırlar. Ankara Anlaşması  ile  Türkler ve Fransızlar arasındaki savaşlar bitmiş olmaktadır ve  Türkiye’nin Batı dünyası nazarında yeri daha da güçlü hale gelmiştir. Bu antlaşmadan sonra da  Fransızlar saklıca Ulusal Mücadele’yi destekledikleri için, Türkiye’yi silah bulma itibariyle Sovyetlerin tekelinden kurtarmıştır. Güneyde serbest kalan Türk silahlı güçlerinin Batı’ya kaydırılması  da, Ankara  Antlaşmasından sonra gerçekleşmiştir.

 

 


- Büyük Taarruz Nedir?, Nedeni Ve Sonuçları Nelerdir? admin tarafından 2 Eylül 2014 tarihinde , Ders Notlarım,İnkılap Tarihi kategorisine eklenmiştir.
Etiketler:, ,
Büyük Taarruz Nedir?, Nedeni Ve Sonuçları Nelerdir? isimli bu konuyu ;> Google'de Ara - BlogSearch'te Ara - Buzzzy'de Ara - Twitter'da Ara - Bing'te Ara

Sende Yorum Yaz