---< Sponsor Bağlantı >---

Bilançonun Yapısı Ve İlkeleri Nelerdir?


---- Sponsorlu Bağlantılar ---


 Bilançonun Yapısı Ve  İlkeleri Nelerdir, Genel Kabul Görmüş Bilanço İlkeleri Nelerdir?

------- Sponsorlu Reklamlar -----

Her şeyde olduğu gibi bilanço hazırlarken de bazı kuralları ve ilkeleri vardır. Gelişi güzel bir bilanço hazırlanamaz.   Genel kabul görmüş bilanço ilkeleri nedir; be ilkeler neden önemlidir kısaca sizler için açıklamaya çalışacağız.

  Bilançonun Varlıklarının İlkeleri: – İşletmenin bir sene içinde paraya dönüşebilecek değerleri dönen varlık, bir yıldan uzun müddette paraya çevrilecek değerler duran varlıklar grubunda bulunur. – Vadesi bir yılın altına düşen duran varlıklar dönen varlık grubuna aktarılır. – Değeri düşen varlıklara karşılık ayrılır. – Vadeli alacaklar bilânço günündeki değerine indirgenmelidir. – Birikmiş amortismanlar bilânçoda gösterilmelidir. – Alacaklar özelliklerine göre ayrılmalıdır. – Net olmayan alacaklar için tahakkuk yapılmamalıdır.

------- Sponsorlu Reklamlar -----

 Bilançonun Kaynaklarının İlkeleri: – Kısa ve uzun vade ayırımında bir sene kriter alınmalıdır. – Vadesi bir yılın altına düşen borçlar kısa vadeli yabancı kaynaklara aktarılmalıdır. – Tüm borçlar gösterilmelidir. – Vadeli borçlar bilânço günündeki değerine indirgenmelidir.

 

   Kaynaklar: Kaynak, işletme ihtiyaçlarını karşılamak üzere mal ve hizmet üretmek için ihtiyaç duyulan olan ve varlıkların sağlandığı yerleri gösteren gruba kaynak denir.  Kaynak  hesapları kısa vadeli yabancı kaynaklar, uzun vadeli yabancı kaynaklar ve özkaynaklar olmak üzere üçe ayrılır. Varlıklar iki kaynaktan ele geçirilebilir, bunlardan biri anapara ötekisi de borçlardır.

  Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar: Bir sene veyahut daha kısa müddet içinde ödenmesi şart olan borçların bulunduğu hesap grubudur.

  Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar: Bir seneden daha uzun müddette ödenecek borçların bulunduğu hesap grubudur.

  Özkaynaklar: İşletme sahip ve ortaklarının işletmeye koydukları anapara ve benzeri kaynakların bulunduğu hesap grubudur

 

Bilançonun Temel Eşitliği: Bilançoda yer alan bütün varlıkların kesinlikle bir kaynağı olmak zorundadır. Zira bir varlık alabilmeniz için elinizde bir kaynak olmalıdır. Bu kaynak kendi sermayeniz olabilir veya yoksa borç olabilir. Ne kadar kaynak bulabilirseniz o kadar varlık sahibi olabilirsiniz. Sözgelimi 10.000 TL semayeniz var ise en fazla 10.000 TL lik bir varlık alabilirsiniz, veya daha azını alarak kalanı hazır değerlerde tutabilirsiniz. Bu nedenle varlık ve kaynak toplamları mutlaka birbirine eşit olmalıdır. Buna bilanço temel eşitliği denmektedir ve bilançonun temel eşitliği asla ve hiçbir şekilde bozulamaz.

bilançonun temel eşitliği şu şekilde dile getirilebilir:

VARLIKLAR = KAYNAKLAR

AKTİF = PASİF

Dönen Varlıklar + Duran Varlıklar = Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar + Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar + Özkaynaklar

Bilançonun temel denkşiğinden yararlanılarak işletmenin sermayesi hesaplanabilir.

Sermaye = Varlıklar – (Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar + Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar)

Bilançonun temel denkşiğinden yararlanılarak işletmenin yalnızca sermayesi değil diğer hesap grupları da hesaplanabilir.

Bilançonun Yapısı Ve  İlkeleri Nelerdir, Genel Kabul Görmüş Bilanço İlkeleri Nelerdir

Azalan özkaynak belirtilmelidir. – Özkaynak net gösterilmelidir. – Zarar özkaynaklardan indirilmelidir. – Sermaye yedekleri gelir olarak gelir tablosuna alınmamalıdır. – Borçlar özelliklerine göre ayrılmalıdır.

  Bilançonun Özkaynaklarının İlkeleri: – Özkaynakların işletme sahip ve ortaklarının haklarını göstermesi gerekir. – Sermaye hisseleri özelliklerine göre gösterilmelidir

BİLANÇONUN YAPISI

 Bilançonun Yapısı: Bilanço varlık ve kaynak olmak üzere iki ana bölümden oluşur. Bilançoda her varlığın mutlaka bir kaynağı vardır. Varlık ve kaynak toplamları mutlaka birbirine eşit olmalıdır. Buna bilanço temel eşitliği denir.

Varlıklar: Varlık, işletmenin sahip olduğu, bilançonun aktifinde yer alan ve para ile dile getirilebilen değerlere varlık denir. Varlık hesapları dönen varlıklar ve duran varlıklar olmak üzere ikiye ayrılır.

Dönen Varlıklar: İşletmenin faaliyeti dönemi içinde yer alan ve sağladığı fayda o dönem içinde sona eren varlıklardır. Dönen varlıklar grubunda bir yıl veya daha kısa süre içinde paraya çevrilebilecek değerler bulunur.

 Duran Varlıklar: Satılmak emeliyle alınmayan, faaliyet dönemi içinde ansızın fazla dönem kullanılabilen ve sağladığı fayda ansızın fazla döneme dağılan varlıklar.

Bilanço da denklik ilkesi en önemli olanıdır. Gelirler le giderler arasındaki denklik çok iyi ayarlanmalıdır. Gelir tarafı çok gider az sa o işletme kar ediyor demektir. Gider tarafı fazlaysa o işletme zarardadır demektir.


- Bilançonun Yapısı Ve İlkeleri Nelerdir? admin tarafından 5 Mart 2014 tarihinde , Ders Notlarım,Muhasebe Dersi kategorisine eklenmiştir.
Etiketler:, , ,
Bilançonun Yapısı Ve İlkeleri Nelerdir? isimli bu konuyu ;> Google'de Ara - BlogSearch'te Ara - Buzzzy'de Ara - Twitter'da Ara - Bing'te Ara

Sende Yorum Yaz