---< Sponsor Bağlantı >---

Başkanlık Sistemi Nedir, Başkanlık Sisteminin Özellikleri Nelerdir?


---- Sponsorlu Bağlantılar ---


 Başkanlık  Sistemi Nedir, Başkanlık Sisteminin Özellikleri Nelerdir, Başkanlık Sistemi Hakkında Genel Bilgiler Nelerdir?

------- Sponsorlu Reklamlar -----

Başkanlık Sistemi  deyince aklımıza yürütme ve yasama organının sert bir şekilde birbirinden ayrılması demektir. Başkanlık sistemi sert kuvvetler ayrılığı sistemi olarak da  adlandırılmaktadır. Başkanlık  Sistemi Nedir, Başkanlık Sisteminin Özellikleri Nelerdir,  bu soruların yanıtlarını merak ediyorsanız işte cevapları

Başkanlık sistemi

------- Sponsorlu Reklamlar -----

Başkanlık sistemininin en tanımlayıcı özelliği yürütmenin nasıl ve ne şekilde seçildiğidir. Başkanlık sistemini parlamenter sistemden ayıran temel özellik, yürütme uzuvunun biçimi ve rolü ile ilintilidir ve parlamenter sistemden değişik olarak, başkanlık sisteminde yürütme uzuvu ile yasama uzuvu iç içe geçmemiş vaziyettedir.

Başkanlık sistemi aşağıdaki özellikleri taşır:

Devlet başkanı yasa önermez lakin yasama uzuvunun (meclis) yaptığı yasaları veto etme hakkına sahiptir. Buna karşın yasama uzvundan nitelikli bir çoğunluk bu vetoyu iptal edebilir. Bu yol İngiliz Monarşi sisteminde rastgele bir yasanın krallık onayı olmadan yürürlüğe konamayacağı konseptinden türetilmiştir.

Sabit bir başkanlık müddeti vardır. Seçimler tasarılanmış tarihlerde yapılır. Güvensizlik reyi ile hükümet düşürülüp erken seçimler tertip edemez. Kimi ülkelerde devlet başkanının yasaları ihlal ettiği vaziyetlerde “Impeachment” denilen meclis soruşturmasıyla erken seçimlere gidilmesi şeklinde istisnalar vardır.

Yürütme erki tektir. Bakanlar kurulu azaları devlet başkanıyla beraber çalışır ve yürütme ile yasama uzuvlarının ilkelerini uygulamak zorundadırlar. Başkanlık sisteminde devlet başkanının kabine için önerdiği adaylar ve hakimler yasama uzuvu tarafından onaylanmalıdır. Devlet başkanı; bakanlar kurulu azaları, silahlı güç veya yürütme erkinin herhangi bir çalışanını direk yönetme hakkına sahiptir. Fakat hakimleri fesh etme veya buyruk verme gibi bir yetkisi yoktur.

Yasama ve yürütmenin ayrıldığı idarelerde suçtan karar giymiş mahkum ve suçluları bağışlama veya cezalarını hafifletme genelde devlet başkanının elindedir.

“Başkan” terimi sadece başkanlık sistemiyle yönetilen ülkelere has bir ifade değildir. Sözgelimi popüler olsun veya olmasın, legal yollarla seçilmiş olsun veya olmasın bir diktatör de başkan olarak isimlendirilir. Aynı şekilde bunun tersi olarak pek çok parlamenter ve demokratik sistemlerde de devlet başkanı makamına büyük ve görkemli merasimlerle geçer.

Aslî özellikler

Başkanlık sisteminin özetle aslî ayırdedici özellikleri şunlardır:

Devlet başkanı doğrudan halk tarafından seçilir.

Yürütme uzuvu tek kişiden müteşekkildir.

Yürütme yasamanın güvenine dayanmaz.

İkincil özellikler baskanlık sistemi nedir, ozellikleri nelerdir

İkincil özellikler başkanlık sisteminin olmazsa olmaz koşulları değildir. Başkanlık sistemi için yukarıda belirtilen üç asli özelliğin olması yeterlidir. Başkanlık sistemi aşağıda belirtilen ikincil özelliklerden birini taşımıyorsa başkanlık sistemi olmaktan çıkmaz.[1]

Yürütme yasamayı feshedemez.

Yürütme uzvunda görev alan bir kişi aynı anda yasamada da görev alamaz.

Başkan, yasama uzuvunun çalışmasına katılamaz.

Başkanlık sistemi bir yürütme erkinin yasama uzvundan bağımsız bir şekilde idarede bulunduğu hükûmet sistemidir. Başkanlık sisteminde yasamanın yürütmeyi fesh etme yetkisi yoktur.

Başkanlık Sisteminin Özellikleri

A) Başkan, halk tarafından doğrudan ve dolaylı olarak belirli bir süre için  seçilir.
B) Kuvvetler ayrılığı kesin bir biçimde uygulanır. Devlet organlarının eşgüdüm  içinde aksamadan çalışması için fren ve denge sistemiyle organların yetki ve güç  suistimali engellenir..
C) Hükümet üyeleri başkan tarafından seçilir ve azledilir.   .
D) Devlet başkanı, hükümet başkanı ayrımı yoktur.
E) Başkan görevi ile ilgili işlerden dolayı sorumsuzdur


- Başkanlık Sistemi Nedir, Başkanlık Sisteminin Özellikleri Nelerdir? admin tarafından 2 Mart 2014 tarihinde , Ders Notlarım,Tarih Dersi kategorisine eklenmiştir.
Etiketler:, , ,
Başkanlık Sistemi Nedir, Başkanlık Sisteminin Özellikleri Nelerdir? isimli bu konuyu ;> Google'de Ara - BlogSearch'te Ara - Buzzzy'de Ara - Twitter'da Ara - Bing'te Ara

Sende Yorum Yaz