---< Sponsor Bağlantı >---

Atomosferde Bulunan Gazlar Ve Özellikleri Nelerdir?


---- Sponsorlu Bağlantılar ---


Atomosferde Bulunan Gazlar Nelerdir,   Atomosferde Bulunan Gazlar Özellikleri Nelerdir, Atomosferde Bulunan Gazlar Hakkında Genel Bilgiler

------- Sponsorlu Reklamlar -----

Atmosferde herzaman bulunan ve oranı değişmeyen gazlar vardır. Bu gazlar  Azot % 78, Oksijen % 21dir. Bunlardan başka  Asal gazlar olarak bilinen  % 1 neon, argon, helyum, kripton, hidrojen vardır.
ATMOSFERDEKİ GAZLAR : 1)-ATMOSFERDE  HER VAKİT BULUNAN,MİKTARI DEĞİŞMEYEN GAZLAR: Azot % 78 Oksijen % 21 *  Asal gazlar % 1 (neon, argon, helyum, kripton, hidrojen) * Oksijen suda erime  özelliği göstermesi,sularda canlı hayata yol açar. * Soğuk sularda oksijen  oranı daha fazladır. * Hava ısındıkça erimiş olan oksijen sudan dışarıya  verilir.Onun için yaz mevsiminde deniz kıyılarında oksijen oranı azda olsa  artar. * Havadaki oksijen oranı yazın kışa oranla biraz daha fazladır.

2)- ATMOSFERDE HER VAKİT BULUNAN,MİKTARI DEĞİŞMEYEN  GAZLAR: Ozon Tozlar * Ozon güneşten gelen zarar veren ışınların  yere erişmesini önler, çok azda olsa vücutta D vitamini oluşumuna imkan tanıyan  ışınların geçmesine müsaade eder. * Tozlar, havada fazla oldukları vakit görüşü  ve solunumu güçleştirir. * Tozlar, havada yoğunlaşma çekirdekleri  oluşturarak, yağışın oluşumunu sağlar. * Tozlar havada fazla miktarda  bulundukları zaman renkli yağmurların oluşmasına kapı aralarlar.

------- Sponsorlu Reklamlar -----

3)- ATMOSFERDE HER ZAMAN BULUNAN MİKTARI DEĞİŞEN  GAZLAR: Co2 su buharıdır. * Atmosferde miktarı yer ve zamana göre  en fazla değişen gaz su buharıdır. * Su buharı oranı kıyılardan içerilere ve  alçaklardan yükseklere çıkıldıkça azalır. * Sıcaklık arttıkça su buharı oranı  artar. Su buharının tesirleri: 1)-Yağışların oluşmasını  sağlar. 2)-Atmosferin sıcaklık emmesi ve alt bölümlerinin ısınmasını  kolaylaştırır. 3)-Savunucu bir örtü oluşturarak sıcaklığın uzaya kaçmasını  azaltır. 4)-Su buharı boğazımızın ve derimizin fazla kurumasını  önler. 5)-Hava içindeki bakterilerin yaşamasına imkan sağlar.

SU KÜRE (HİDROSFER) Ummanlar ve denizler:Ummanlar  kıtaları birbirinden ayıran çok büyük su kütleleridir. Denizler ise ummanların  kıta içlerine doğru uzanan kollarıdır. Umman ve denizleri birbirinden ayıran  en ehemmiyetli faktörler şunlardır: * Derinlik * Kapladıkları alan *  Tuzluluk * Akıntı sistemleri * Sıcaklık * Karaların fiziksel  özelliklerinde etkilenme Her adanın belli bir kıtanın malı ve parçası  sayılması gibi, her denizde belli bir ummanın parçasıdır. Bu nedenle  denizleri,ummanla alana getirdiği irtibata dayanarak üç bölüme  ayırırız.

a)- Kenar denizler:Ummanların hemen yanında, kıtalara sokulmuş körfezler  vaziyetindedir. Mesela; umman denizi vb.

b)- Karalar ve kıtalar arasında kalmış denizler:Bu tip denizlere en güzel  örnek Akdeniz’dir. Ummanla irtibatı,bir eşik alana getiren dar bir boğaz  iledir. Afrika, Avrupa ve Asya kıtaları arasında kalan Akdeniz geniş manada  Marmara ,Karadeniz ve zad denizi de içine alır.

c)-Kapalı denizler:Bunlar aslında suları tuz olan göllerdir.Zira ummanla  hiçbir irtibatı yoktur.Hazar denizi gibi. Deniz sularının fiziksel ve  kimyevi özelikleri: Tuzluluk: Bir litre deniz suyunda erimiş halde bulunan  madensel tuzların gr olarak ağırlığıdır. Mesela: ummanların vasati tuzluğu  35’tir,denildiğinde, 1litre umman suyunda 35gr çeşitli erimiş madde bulunduğu  anlaşılır. Deniz suyundaki başlıca kimyasal maddeler şunlardır: Sodyum  klorür: %78,32 Potasyum klorür: %1,69 Magnezyum klorür: %9,44 Magnezyum  sülfat: %6,40 Kalsiyum sülfat: %3,94, Toplam : 99,79 Deniz suyunun  tuzluluk oranı sıcaklığa bağlı olarak değişmektedir. Sıcaklık buharlaşmaya bu da  tuzluluk oranın artmasına yol açar.Deniz suyu tuzluluk oranı vasati %35tir.  Deniz suyu tuzluluğunu çok azda olsa denize dökülen akarsular ve yağışlarda  etkiler. Deniz suyu tuzluluğu en fazla olan deniz %65 ile Kızıldeniz,en az olan  denizde %01 ile Baltık denizidir.

Yurdumuz da Akdeniz’den,Karadeniz’e doğru gidildikçe enleme bağlı olarak  tuzluluk oranının azaldığı görülür. Aynı vaziyet gidildikçe de gözlenir.

YER KABUĞU TABAKASI Yer kabuğu,çeşitli taş ve  kayaların bulunduğu tabakadır.En üst bölüm toprakla örtülüdür.Kimi bölümleri ise  sularla kaplıdır. Canlılar yer kabuğu üzerinde yaşarlar.atmosferdeki gazlar

MAĞMA TABAKASI Magma tabakası,yer kabuğunun altındaki  tabakadır.Sıcaklığı 2000 santigrat derecedir.Bu tabaka,yer kabuğunun ergimiş  maddelerle çok sıkışmış gaz ve buharların bir karışımıdır.

ÇEKİRDEK KATMANI Çekirdek katmanı  yerkürenin en iç katmanıdır.Sıcaklık 5000 santigrat derecedir.Çok sıcak olduğu  halde basıncın tesiriyle buradaki maddeler erimemiştir.

Su buharı : Yere ve vakit göre oranı en çok değişen gazdır. Yeryüzünün aşırı ısınıp, soğumasını engeller. Yağış, bulut, sis gibi hava olaylarının doğuşunu sağlar.

Karbondioksit : Atmosferin güneş ışınlarını emme ve gizleme kabiliyetini artırır. Havada karbondioksit (CO2) miktarının artması sıcaklığı artırıcı, azalması ise sıcaklığı düşürücü tesir yapar.

Ozon : Hava içindeki oksijen (O2) mor ötesi (ultraviyole) ışınlarının tesiri altında ozon (O3) haline geçer. Ozon gazı, içinde hayatın gelişmesine imkan vermez ancak atmosferin üst tabakalarında ultraviyole ışınlarını emerek yeryüzündeki hayat üzerinde pozitif bir etki yapar. Yeryüzünden 19 – 45 kilometre yükseklikler arasında bulunan ozon katının son senelerde inceldiği hem de yer yer delindiği belirlenmiştir. Bilhassa buzdolabı, soğutucu, araba ve spreylerden çıkan gazların (kloroflorokarbon) kapı araladığı anlaşılmış ve bu gazların kullanımına kısıtlamalar getirilmiştir.
Yeryüzüne erişen mor ötesi ışınlardaki artış, sıcaklıkların artmasına, buna bağlı olarak buzulların erimesine, nebat örtülerinde değişimlere kapı aralayabilecektir


- Atomosferde Bulunan Gazlar Ve Özellikleri Nelerdir? admin tarafından 11 Şubat 2014 tarihinde , Coğrafya Dersi,Ders Notlarım kategorisine eklenmiştir.
Etiketler:, ,
Atomosferde Bulunan Gazlar Ve Özellikleri Nelerdir? isimli bu konuyu ;> Google'de Ara - BlogSearch'te Ara - Buzzzy'de Ara - Twitter'da Ara - Bing'te Ara

Sende Yorum Yaz