---< Sponsor Bağlantı >---

Yer Kabuğunun İç Yapısı Nasıldır, Yerin İç Yapısı Nasıldır?


---- Sponsorlu Bağlantılar ---


Yer Kabuğunun İç Yapısı Nasıldır, Yerin İç Yapısı Nasıldır?

------- Sponsorlu Reklamlar -----

Yer Kabuğunun iç yapısı nasıldır, Yer tabakalarının hangi kimyevi bileşenlerden oluştuğu ve fiziksel özellikleri, direk gözlemlere dayanmayan, ancak, sismik verilere dayanan yoğunluk ölçümleri, elementlerin evrende dağılım oranları, gök taşlarından ele geçirilen veriler, yer kabuğu ve seyrek manto kaynaklı örneklerin analizi, ve olası bileşiklerin fiziksel özelliklerineYer Küre kaç yaşındadır, Yer kürenin iç yapısını nelerden meydana gelmiştir, Tüm bunların cevabını merak ediyorsanız cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz.

Yeryuvarlağının oluşumu direk Güneş sisteminin oluşumu ile alakalıdır. Güneş sistemi ve Dünyamızın oluşumu konusunda olarak yapılan çalışmalar daha yenidir ve takriben olarak 300 senelik bir dönemi kapsamaktadır.
İlmi görüşler Güneş sisteminin tek parça olduğu ve daha sonra parçalanarak günümüzdeki şeklini aldığını göstermektedir. Ancak parçalanmanın nasıl  olduğu ile ilgili değişik görüşler ortaya atılmaktadır.
Güneş sisteminin ve evrenin oluşumu konusunda olarak ortaya atılan en son görüş Edwin HUBBLE tarafından 1965 seneninde ortaya atılmıştır. BigBang isimi verilen bu toriye göre evren büyük bir patlama neticeninde olmuştur.Patlama ile başlangıçta galaksiler ,yıldızlar ve seyyareler birbirlerinden uzaklaşmaya başlamışlardır. Bu kuram Stephan HAWKİNG tarafından daha da geliştirilmiştir.
YERKABUĞUNUN YAPISI
1. Yerkabuğu : Yerkabuğunun vasati kalınlığı karalarda 35-40 kilometre ,denizlerde ise 8-10 kilometre dir. Yerkabuğu yoğunluğu ve kalınlığı değişik iki tabakadan oluşur. Bunlar;
a) Sial: Üzerinde yaşadığımız tabakadır.Tabakası oluşturan taşlar tamamiyle katılaşmıştır. Yoğunluğu 2,7 gr/cm3 dür. Bu değer yer tabakalarındaki en düşük yoğunluktur.Tabakası oluşturan taşlar daha çok volkanizmanın tesiri ile oluşmuştur.  Silisyum ve alüminyum bileşikleri fazla olduğu için bu ad koyulmuştur. Sial tabakasının kalınlığı karalarda fazla, denizlerde azdır. Granit , kalker  ve kumtaşı gibi hafif olan taşlardan oluşur.
b) Sima : Sial tabakasının altında bulunmaktadır. Bu tabaka henüz katılaşmamış taşlardan oluşur. Yoğunluğu daha fazla olan bazalt türü taşlardan oluşur. Bu kat içindeki yoğunluk 3,3 gr/cm3 dür. Sima katında kalınlık çok fazla bir değişikliği uğramaz . Ancak Sial katmanının tersine kalınlığı karalarda az , deniz diplerinde fazladır.
2. Manto: Yer kabuğunun altında bulunmaktadır ve malzemeler koyu eriyik haldedir. Yer hacminin en büyük bölümüdür (%80).İç kuvvetler enerjisini bu katmandan alır. Volkanizma esnasında yeryüzüne çıkan malzemeler daha çok bu katmandan gelir.Bazaltik haldeki manto hareket halindedir. Mesela tektonik depemlerin ve volkanizmanın olması mantoda olan bu hareketlerle alakalıdır.
3. Çekirdek: Yeryuvarlağının en iç bölümünde çekirdek bölümü bulunmaktadır. Yoğunluğu ve kalınlığı en fazla olan katmandır. 2890 km derinlikten başlayarak 6371 km ‘ye kadar devam etmektedir. İki bölümden oluşmaktadır.
a. Dış Çekirdek : Alt mantodan sonra dış çekirdeğe geçilir.Yerin 2890 km  ile 5150 km derinlikleri arasında bulunur.
b. Dış Çekirdek : Yerkürenin merkezinde bulunan katdır. Sıcaklığın 6300 0C ‘ ye kadar yükseldiği düşünülmektedir.Yoğunluk 13,6 gr/cm3 ‘e kadar erişmektedir. Yoğunluğun fazla olmasından dolayı burada bulunan malzemeler katı haldedir.
Not : Yeryuvarlağının iç yapısı ile alakalı bilgiler daha çok teorilere dayanmaktadır. Şu ana kadar yerin merkezine doğru açılan en derin kuyu 10 km civarındadır. Yerin merkezi ile alakalı bilgiler şu yollardan faydalanarak ele geçirilmektedir. Bunlar: Zelzele dalgaları, volkanizma sırasında çıkan malzemelerin incelenmesi, taşların incelenmesi, yerkabuğundaki sıcaklık değişimlerinin incelenmesi.

------- Sponsorlu Reklamlar -----

JEOLOJiK DEVİRLER
Dünyanın ilk oluşumundan bugüne kadar olan ehemmiyetli olayları içine alan vakit dilimlerine jeolojik zamanlar isimi verilir. İlk oluşumdan günümüze kadar oluşan olaylar kısaca şu şekildedir:
İlkel Vakit (Azoik) (Antekambriyen) – 4 Milyar Seneyer kürenin ic yapısı
Devirleri: Prekambriyen, Arkeen
Başlıca Olaylar: – Kıtaların çekirdek bölümünü oluşturan en daha önceki kıta çekirdekleri oluşmuştur. – Su yosunu (alg) türünden ilk nebatlar ortaya çıkmıştır. – Devrin sonuna doğru soğuk bir abuhava ve buzullaşma görülür.
1. Vakit (Paleozoik) (Primer) – 370 Milyon Sene
Devirleri: Perm, Karbon, Devon, Silür, Kambriyum
Başlıca Olaylar: – Hersinyen ve Kaledoniyen sıradağları oluşmuştur – Kıtalar genişlemeye başlamıştır – Zonguldak ve etrafında taşkömürü yatakları oluşmuştur
2. Zaman (Mezozoik) (Sekonder) – 170 Milyon Sene
Devirleri: Kratese, Jura, Trias
Başlıca Olaylar: – İklim bölgeleri kısmen bariz hale gelmiştir – Volkanizma çok zayıftır – Tektonik hareketler yok denecek kadar zayıftır. – Yerkabuğu kırıklarla parçalanarak ayrı kıtalara ayrılmaya başlamıştır – Dinazor cinsi hayvanların ortaya çıkması
3. Zaman (Neozoik) (Tersiyer) – 80 Milyon Sene
Devirleri: Pliyosen, Miyosen, Oligosen, Eosen, Paleosen
Başlıca Olaylar: – Sıcak ve yağışlı iklimler yaygındır. İklimler tekrar belirsizleşmiştir.Çok sayıda deniz ilerlemesi ve gerilemesi volkanik faaliyetler ve zelzeleler görülmüştür. – Alporojenizi olmuştur. – Atlas ve Hint ummanlarının belirmesi – Türkiye’de linyit,tuz,petrol ve borasit yatakları oluşmuştur. – Bugünkü nebat ve hayvan türleri ana çizgileriyle ortaya çıkmıştır.
4. Zaman (Antropozoik) (Kuaterner) – 2 Milyon Sene
Devirleri: Aluviyum (Holosen), Diluviyum (Pleistosen)
Başlıca Olaylar: – Kuzey yarımkürenin ehemmiyetli bir bölümünde buzullaşma görülmüştür. Bu dönemde Günz,Mindel,Riss ve Würm olmak üzere 4 buzul devri yaşanmıştır. – Denizler şimdiki düzeyine erişmiştir. – Eski medeniyetler ortaya çıkmıştır. – Kültüğr nebatları yetiştirilmeye başlandı,hayvanlar evcilleştirildi – İstanbul ve Çanakkale boğazı oluştu – Egeid karasının çökmesi neticeninde Ege Denizi oluştu – İnsanlar ortaya çıktı.

Toplam yerküre hacminin %2′lik kısmını, ağırlığın ise %4′lük kısmını taşküre oluşturur. Yerkürenin 50-100 kilometrelik derinliğe kadar olan kısmını oluşturur.   Yer kürenin toplam hacminin % 2’den azını, kütlesinin ise yüzde 4’ünü oluşturur. Daha derin tabakalara oranla düşük yoğunlukta ve katı yapıdadır. Tabakasının en dış bölümü ile beraber taş küreyi oluşturarak, derindeki nisbeten akışkan astenosfer tabakası üzerinde yüzercesine hareket eder

 


- Yer Kabuğunun İç Yapısı Nasıldır, Yerin İç Yapısı Nasıldır? admin tarafından 10 Şubat 2014 tarihinde , Coğrafya Dersi,Ders Notlarım kategorisine eklenmiştir.
Etiketler:, , ,
Yer Kabuğunun İç Yapısı Nasıldır, Yerin İç Yapısı Nasıldır? isimli bu konuyu ;> Google'de Ara - BlogSearch'te Ara - Buzzzy'de Ara - Twitter'da Ara - Bing'te Ara

Sende Yorum Yaz